Komerční příspěvky mohou vkládat pouze uživatelé, kteří si jejich zobrazení zaplatí. Více info - FAQ.

ANDROMEDA

HUMOR – ZÁBAVA - FANTAZIE
Vítej ve světě, kde poznáš, co znamená, když se kříží realita s fantazií. Poznej, že existuje alespoň jedno místo na světě, kde se mohou dít nadpřirozené jevy, které dovedeme dokázat. Otevři své oči a spatři světlo světa, který není pošpiněn nenávistí a lží. Zde uzříš svůj skutečný osud... a tím osudem je být Královnou nebo Králem říše Fantazie... Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že naděje vždy zvítězí nad zkušeností, že smích je nejlepší lék na zármutek a věřím, že láska je silnější než smrt.

DOPIS

Tento dopis z roku 1693, který byl nalezen

ve starém chrámu v Baltimore (USA),

mluví k nám, lidem 21. století,

řečí nesmírně naléhavou.

Každý, kdo prožije jeho hloubku,

získá nevyčíslitelné bohatství trvalé hodnoty.


M Ů J S Y N U N E B O D C E R O!
Přichází čas, kdy budu muset nastoupit cestu, ze které není návratu. Nemohu tě vzít s sebou, zanechám tě zde, ve světě, kde dobrá rada je vždy cenná. Nikdo se přece nenarodil moudrý. Každý potřebuje zkušenosti a čas. Žil jsem a pozoroval svět déle než ty, a proto věř, že není všechno zlato, co se třpytí.

Viděl jsem padat mnoho zářivých hvězd a také jsem viděl, jak se zbortilo mnoho bariér, na které lidé spoléhali. Dnes ti chci dát několik rad, abys i ty věděl(a), k čemu jsem dospěl a co mě naučil čas.

Uprostřed hluku a chvatu buď klidný a
trpělivý(á). Mysli na klid a mír, který může existovat jen v tichu. Ze všech svých sil se snaž, abys vycházel(a) s lidmi v míru. Svoji pravdu říkej klidně a jasně, ale vyslechni i druhé. Nezapomeň, že i ti, kteří nejsou právě učenci a kteří mnohokrát jednají těžkopádně, ti mají co říci. Vyvaruj se lidí násilnických a hlučných. Ti by do tvého života nepřinesli nic dobrého, jenom neklid.

Když se ti podaří splnit předsevzetí a dosáhneš úspěchu a uznání, buď skromný(á) i po tom. Skromnost a pokora jsou jediný trvalý majetek v běhu času. Věz, že není velké a dobré a není pravdivé to, co neobstojí před velkou Pravdou Deseti přikázání. Proto se pevně drž dobrého a nikdy nikomu nepřej zlé.

Pamatuj si, milý(á) synu,dcero, že Pravda se nikdy neřídí podle nás, ale my se musíme řídit podle Pravdy.

Nikoho se neboj víc než sebe samého. V našem nitru však sídlí soudce. Je jím svědomí, které nezklame a na něm záleží víc než na souhlase celého světa. Nic nečiň proti jeho radám. Navždy si pamatuj, že mluví velmi tiše, a když ho budeš ustavičně přehlížet, ztichne úplně. Toho se vyvaruj!

Uč se od druhých a kde se mluví o moudrosti Světla, svobodě a pokoře, tam vždy bděle naslouchej. Když tě někdo bude chtít učit moudrosti, nejdřív se mu podívej do tváře a do očí, protože věčné hodnoty může rozdávat jen ten, kdo je sám vlastní. Neuč jiné dokud sám nejsi moudrý. Čiň dobře a nestarej se o odměnu. Svou práci vždy dělej s plnou zodpovědností a do cizích záležitostí se nepleť.

Nikomu nelichoť a sám lichocení nepřijímej. Neříkej vše, co víš! Avšak dávej si pozor, co říkáš. Buď ochoten vyslechnout každého, ale sám se nesvěřuj! Nečiň těžké srdce žádnému děvčeti,chlapci. Pamatuj, že tvá matka(otec) byla také děvčetem,chlapcem.

Vždy v sobě posiluj touhu konat dobro. Také se denně v tichosti zahloubej do myšlenek o životě a smrti, abys jednou mohl s klidnou myslí a nezatíženým svědomím odejít z tohoto světa.

To, co nazýváme smrtí, je jen přeměna k novému bytí. Učiň všechno, abys na druhý břeh odcházel s láskou a úctyplnou bázní k svému Stvořiteli, kterého jsi poznal v Jeho dílech a vyznal jej svým životem!1.6.2006 - Zábava - Komentářů:1 - Přidat komentář - Přečteno:4208x

Přihlášení - registrace


Nejnovější texty
Pedig a Slovensko
QueenAkr - ANDROMEDA
DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ PLATNÝ OD 1.1.2011
NEDLUŽÍM NIC!
KAŽDÝ MÁME SVÉHO VĚZNĚ
BÁSEŇ
PRO POBAVENÍ
DOJEMNÝ KECY A FAKTA
ŽIVOT
SNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ
KÁZÁNÍ ANEB VYNIKAJÍCÍ VTIP
ŽIVOT JE JAK ABECEDA

QueenAkr - Fotogalerie
Reklama:
Další blogy - deníčky
Šikovné odkazy (882)
recepty (581)
ANDROMEDA (490)
Moje oblíbené recepty (443)
Hlbší pohľad na život (373)
Moje závislosti (151)
Najkrajšie slová (148)
Skupča :-)) (141)
Navody/Tutorials (127)
Patchwork (104)
RECEPTY (89)
Zajímavosti pro všechny (77)
Sem a tam (72)
Pleteme s Dulinkou (72)
OLINKA -OLDŘA (69)
Cesta za růží (66)
Vítejte a pomějte se! (65)
Postřehy z mojí hlavy (62)
Tvořivý blogísek (56)
Zajímavé články na internetu (53)
Blog o zdraví, kráse, čistotě, práci prostě o životě :) (50)
Kosmetika Avon.net (48)
Váš nejmilejší polštářek ke snění! (48)
Všechno nebo víc (44)
Felis Sapiens (43)
Můj bloček (42)
Povídky (41)
Život okolo mne (41)
Recepty (40)
hobbyland Milib (39)
Nápověda - FAQ
Co je to blog nebo deníček?
Můžu si založit svůj vlastní?
Může si někdo cizí číst mé příspěvky?
Přečtěte si