Komerční příspěvky mohou vkládat pouze uživatelé, kteří si jejich zobrazení zaplatí. Více info - FAQ.

Skupča :-))

Co mi projde rukama,očima či mozkovnou...

Barvy

Vše, co nás obklopuje, je spojeno se světlem a barvami. Abychom mohli získat všechny důležité zkušenosti, jsme na světlo a barvy vždy odkázáni. Kořeny porozumění jazyku barev jsou obsaženy v každém z nás a jsou částí našeho bytí. Odráží se to v našem běžném jazyce, když říkáme, že se cítíme MODŘE, vidíme ČERVENĚ jsme ZELENÍ závistí nebo vidíme RŮŽOVĚ. Na základní vědecké úrovni je barva chápána ve spojení s elektromagnetickým spektrem. Ve skutečnosti barvy přenáší celou řadu poselství, která působí na různé úrovně našeho vědomí a projevuje se jako naše lidská zkušenost.Žlutá


Hlavní téma: Otázky "Kdo jsem? ". Štěstí. Individualizace - zejména pokud se jedná o paprsek duše. Mentální jasnost. Asimilace. Vědění. Cynismus. Úzkost. Záležisti ovládání a manipulace (umíněnost). Nerozhodnost.
Symbolický význam: Slunce - světlo. Síla vůle a vytrvalost. Intelektuální komunikace (učení). Stimulace. Povznesení. Pozornost. Negativně: Pozor (světla semaforu). Žluvá vlajka znamená karanténu. Zbabělost. Síla proměny, ale ne tak intenzívní jako u zlaté.
Spirituální význam: Světlo (slunce je žluté). Předávání moudrosti - uvědomování si duchovních zákonů.
Mentální význam: Mentální jasnost a organizované nebo strukturované myšlení. Vyhraněné názory. Stimulace.
Negativně: Neorganizovanost. Neuvědomování si vlastní vůle. Zmatek versus jasnost (mentální). Sarkasmus. Potřeba ovládat život i nejrůznější situace, která pramení ze strachu.
Emocionální význam: Vřelost. Smích. Radost a potěšení. Vyjadřování. Nadšení. Odvaha. Negativně: Žárlivost. Strach. Nedostatek důvěry a víry v sebe. Zbabělost. Nervozita. Deprese.
Tělesný význam: Oblast solar plexu. Játra, ledviny. Kůže. Centrální nervový systém. Žloutenka. Revma. Artritida.

Zlatá


Hlavní téma: Exaltace. Hluboké štěstí. Světlo/moudrost. Sebehodnocení. Cena/ocenění. Iracionální strach hraničící s hrůzou. Velký zmatek a pochybnosti o sobě sama.
Symbolický význam: Alchymistická proměna, v níž se z obecného kovu stává zlato. Bohatství na všech rovinách. Zlaté vejce. Zlaté svatební prsteny představující spojení. Svatý grál získaný za cenu velké osobní oběti.
Spirituální význam: Šalamounova moudrost. Vědomosti přesahující intelekt. "Osvícenost". Staří Egypťané, Májové, a Aztékové zlato používali při svých náboženských praktikách i v umění, neboť dokázali ocenit jeho schopnost proměňovat. Svatost. Zlaté váhy spravedlnosti. Věčnost. Čistota. Osvícení. Krása. Postavení. Lesk.
Mentální význam: Moudrost. Podpora. Negativně: Falešná skromnost. Pokrytectví. Podvod. Klam. Sebeklam. Sklony k závislosti.
Emocionální význam: Touha. Extáze. Mír. Útěcha. Důvěryhodnost.
Negativně: Strach. Nervozita. Chamtivost. Zmatek. Znechucení.
Tělesný význam: Nervy. Páteř. Střeva-útroby. Kůže (kožní problémy). Žloutenka. Odpor. Nevolnost. Všechny druhy návyků.

Zelená


Hlavní téma: Prostor a schopnost tento prostor prohlédnout ze všech úhlů. Panoramatické vidění. Hledání pravdy a sjednocení. Středový bod mezi nebem (modrá) a zemí (červená). Představuje bod změny. Přemíra hojnosti (barva peněz). Jaro. Plodnost. Schopnost postupovat vpřed (zelené světlo). Dévové a rostlinná (organická) říše. Problém prostoru ve smyslu potřeby ovládat druhé (žlutá). Pochybnosti o sobě samém. Člověk musí ve svém vědomí rozvinout vnímání jednoty a celku, než může přejít k čistě modrému paprsku. Sebepřijetí/sebeláska. Chybí harmonie těla, mysli a ducha.
Symbolický význam: Zelená představuje přemostění mezi naší osobní vůlí (žlutá) a vůlí boží (modrá). Pocit vzájemné propojenosti vedoucí ke schopnosti svobodně dávat a přijímat lásku. Aspektem zelené jsou i příroda (zrození, znovuzrození, růst), harmonie, rovnováha a léčení. Zelená je barvou dechu, oběhového systému, bytí v proudu (nádech a výdech - fotosyntéza).
Spirituální význam: Léčení. Regenerace. Soucítění. Láska k Zemi. Harmonie s přírodou a jejími zákony. Směřování a rozhodování srdcem a ne intelektem (žlutá-ego). Pocitová stránka života. Důvěra a víra v lásku. Velkorysost. Hloubka bytí, poskytnutí prostoru sobě samotnému, abychom mohli totéž poskytnout i druhým.
Mentální význam: Rozlišování. Schopnost rozhodování a zdravý úsudek. Vyjednávání. Vědomí prosperity. Rovnováha. Výhra versus kompromis. Uspokojení. Uvnitřnění. Důvěra versus pochybnosti (žlutá).
Negativně: Pochybnosti o sobě samém. Sebeomezování.
Emocionální význam: Otevřenost. Nezaujatost. Komunikace ze srdce. Klid. Svoboda. Velkorysost. Záležitosti vztahující se k srdci. Negativně: Žárlivost. Sobectví. Odmítání. Závist - "zelenooká" příšera. Chamtivost.
Tělesný význam: Srdce a plíce. Brzlík. Prostor se zřetelem na tělesné zájmy. Přírodní zákony se zřetelem na tělesné zájmy. Vředy.

Tyrkysová


Hlavní téma: Komunikace v masovém měřítku. Komunikace uměním a nejrůznějšími druhy tvůrčího vyjádření. Dvě klíčové záležitosti Vodnářského věku: individuální zodpovědnost, která musí přijít jako první, aby se mohl projevit druhý klíč, kterým je humanitářská nezávislost.
Symbolický význam: Tyrkysová je barvou Atlantidy ve smyslu dávné moudrosti, technologie a umění této doby. Představuje tedy moře (nevědomí). Transdimenzionální, ve smyslu existence mimo čas a prostor. Atlantští delfíni a svoboda a inteligence ve spojení s city. Označuje svítání Vodnářského věku - věku křemíku versus uhlí, nebo také věku krystalů. Počítače, věk informací, internet a všechny druhy komunikace odehrávající se prostřednictvím vln a drátů nebo bezdrátovými prostředky. Učitel Vodnářského věku.
Spirituální význam: Stejná jako v symbolickém významu. Klid. Mírumilovnost. Humanitářská nezávislost. Díl zelené pomáhá v srdci ukotvovat psychické vidění, aby se mohla projevit modrá (jasnost vidění). Zodpovědnost za sebe sama. Tyrkysová ukazuje srdci, kam má směřovat. Láska ke kráse (vlastnost zelené) se vyjadřuje prostřednictvím modré, aby společně vytvořily nové transcendentální srdce nazvané Ananda Khanda.
Mentální význam: Důvěra v intuici. Extrémní adaptibilita a výkonnost. Utopické názory. Idealismus. Učení prostřednictvím masové komunikace a cizích jazyků. Technický talent. Spoléhání na sebe sama.
Emocionální význam: Intuice týkající se citů a vědění. Celá oblast emocí a jejich "vyjadřování" (emoce samy jsou ve žluté a oranžové). Soucit a empatie. Optimismus. Dětskost v pozitivním slova smyslu.
Negativně: Technofóbie versus talent pro zacházení s technickými výrobky.
Tělesný význam: Srdce. Hrdlo. Brzlík. Plíce. Horní část zad. Ramena, zvláště pravé. Krevní oběh. Bronchitida. Astma. Revitalizace. Regenerace. Senná rýma. Otoky. Všechny druhy napětí v těle.

Růžová


Hlavní téma: Nepodmíněná láska a péče. Růžová je v podstatě červenou (Život), ve které je více světla (Vědomí). Schopnost přijímat lásku.
Symbolický význam: Nepodmíněná láska. Ženská intuitivní energie. Probuzení. Představuje model ženské role. Všechna "červená témata" jsou zde zesílená - pozitivně nebo negativně.
Spirituální význam: Soucítění. Vznešenost lásky. Vyživování. Vnášení světla do života. Může vést k pravé duchovní sexualitě.
Mentální význam: Nevinnost. Novost. Probuzení. Intuice. Mírnění agrese.
Emocionální význam: Potřeba sdílet lásku a péči. Zklidnění. Péče. Útěcha. Jemnost. Negativně: Sexuální závislost a vlastnické sklony. Může naznačovat potřebu tepla a velké problémy v materiální oblasti.
Tělesný význam: Hormonální systém. Pohlavní orgány. Oči. Hlava. Hluchota. Prostředek proti strachu.

Oranžová


Hlavní téma: Závislost a spoluzávislost/nezávislost. Šok a trauma. Hluboký vhled a extáze. Fyzičnost červené v kombinaci s poznáním sebe sama u žluté.
Symbolický význam: Harmonie. Krása. Sexualita. Umění. Sebezapření. Božství (róby buddhistických mnichů). Odhodlání a zasvěcení sebe sama vyššímu ideálu. Pohlédneme-li za materiální rovinu, začneme pátrat po rovinách vyšších a směřovat k nim. Důvěra. Přijetí. Pouta - rozšiřování vědomí tak, aby dokázalo zahrnout i ostatní. Oranžová zobrazuje náš vztah k veškerému životu - tady ho zpracováváme.
Spirituální význam: Žlutá složka dává vhled a poznání sebe sama - bdělá pozornost. V oranžové nalezneme zbožnost a ochotu zapojit se do kolektivního úsilí. Radost ducha, která se vyjadřuje jako skupinové vědomí a uvědomování si potřeb druhých lidí. Blaženost. Společenská barva. Spojuje nás s éterickým tělem. Všechny typy vztahů.
Mentální význam: Bdělá pozornost. Trpělivost a vytrvalost. Hluboký vhled. Oranžová zvyšuje a podporuje příliv kyslíku do krve a mozku, což pomáhá přinášet větší jasnost na mentální rovině.
Negativně: Nerozhodnost. Nízké sebehodnocení.
Emocionální význam: "Vnitřní pocity". Spontánní moudrost. Sexualita pro potěšení a radost, ne za účelem početí. Nadšení. Extroverze. Hluboké potěšení. Bystrost a humor. Hluboký smích a hravost.
Negativně: Hysterie. Deprese. Tvrdohlavost. Šok/trauma.
Tělesný význam: Vaječníky, tlusté a tenké střevo (také zácpa). Slezina. (Pouze oranžová barva může nastolit rovnováhu ve slezině a jejích funkcích. ) Žluč popř. žlučník (ten, kdo má obtíže se žlučí, nesnáší pomeranče). Oranžová barva se váže k přijímání a asimilaci potravy.

Olivová


Hlavní téma: Prostor a moudrost. Ženské vůdčí kvality. Klade otázku: "Dokážu se podrobit tomuto novému vedení, této nové síle? " Muži se této nové energie a nového směrování moci mohou obávat. Olivová je novou nadějí ve vývoji lidstva. Nejedná se již o ovládání druhých, ale o jejich podporu. K tomu může dojít pouze tehdy, když s někým splyneme srdcem.
Symbolický význam: Počátek odevzdání se. Díl žluté představuje energii individuální mysli a vůle splývající se srdcem a prostorem zelené. Olivová tvoří most mezi vůlí a srdcem, čímž přináší větší jasnost. Může vyzdvihovat nebo naopak potlačovat lidského ducha. Dokonce se může stát, že se autoritou stane naše malá lidská vůle. Jasnost žluté člověku umožňuje vidět směr srdce a dává mu také schopnost stát si za vlastní silou a přesto poskytnout prostor i druhým.
Negativně: K přijetí nové energie a síly je nutná proměna strachu (žlutá) a zatrpklosti (zelená).
Spirituální význam: Moudrost Šalamounova. Rozlišování. Naděje. Příslib nového života, symbolizovaný holubicí nesoucí Noemovi olivovou ratolest. Schopnost převádět duchovno do každodenního života. Schopnost smát se sám sobě jakožto duchovní kvalita. Žlutá, barva radosti, v kombinaci se zelenou, barvou prostoru a pravdy, přinášejí uzemnění.
Negativně: Záležitosti vůdcovství, zvláště v souvislosti s ženskou energií. Možná potřebuje vyřešit starou patriarchální moc/energii. Kristus byl velkým obráncem žen a ženská energie Krista obklopovala až do jeho ukřižování. Dokonce i tento závěrečný akt byl metaforou odevzdání se. Barva Ducha svatého.
Mentální význam: Diplomacie. Harmonie. Završení. Mentální uvědomění si kvalit vyjádřených v nových formách vedení. Rozlišování. Sebepřijetí. Flexibilita versus neflexibilnost.
Emocionální význam: Sebeláska. Odpoutanost od vlastních emocí. Nejprve musíme integrovat energie žlutého a zeleného paprsku, než se budeme schopni odevzdat olivové barvě a příslibu vědění.
Negativně: Zatrpklost. Strach. Špatné uzemnění.
Tělesný význam: Žlučník, tlusté střevo, plíce. Uklidňuje průjem a křeče.

Modrá


Hlavní téma: Souvislost s 5. čakrou. Modrá je první barvou studené části spektra. V posvátných textech dávných kultur představovala barvu přechodu - "bránu k jiné dimenzi". Bývala považována za cestu k první říši, která se nachází za základními energiemi našich fyzických smyslů a intelektuálního vnímání. Modrá byla také poslední barvou, kterou se rozvíjející se lidské oko naučilo rozlišovat. A přitom je právě modrá základní primární barvou, z níž pak vznikají ostatní. Představuje tedy první úroveň napojení na naše jemnohmotné smysly - potenciál a příslib spojení a oboustranné komunikace se Zdrojem. Modrá je onou částí světla, která poskytuje božskou ochranu - tak jak je to vyjádřeno ve větě: "Já jsem cesta a pravda - a pravda tě osvobodí". Modrá je tedy volání po důvěře - absolutní víře ve správné vyústění vesmírného záměru. Je barvou komunikace s božstvím a představuje také mír, který tento proces provází. Proto je modrá barvou vyjednávače - člověka, který je schopný vidět a hovořit o určité záležitosti z obou stran. Pokud se často obklopujete modrou - oblečení, auto, byt a nábytek - je pravděpodobné, že máte (nebo postupně získáváte) velkou víru a důvěru v lidstvo a jeho vývoj. Jste schopni dobře a přesně formulovat své myšlenky a dokážete respektovat a přijímat názory, myšlenky a přesvědčení druhých. Ženy, které přitahuje modrá, mají dobře integrovanou mužskou složku své osobnosti. Naproti tomu muži, kteří příliš tíhnou k této barvě, by se měli zamyslet nad tím, zda dokáží přijímat a ctít ženskou stránku své osobnosti - a tedy i ženy kolem sebe. Navíc může tato velká potřeba modré naznačovat skryté nebo otevřené problémy s otcem, nebo dokonce naprosté opovržení autoritami. V extrémních případech může modrá vést k naprostému odmítnutí Zdroje. Zpočátku se toto odpojení projevuje jako namyšlenost, chlad a nepředvídatelná náladovost, deprese a pocity odloučení. Pokud člověk nepodnikne kroky k léčení, promítne se tato nečestnost a neupřímnost k vyššímu Já i do vztahů a jednání s ostatními.
Symbolický význam: Velcí mistři - Leonardo de Vinci a Michaelangelo vždy zobrazovali Pannu Marii v modrém - aby tak symbolicky vyjádřili její spojení s andělskou říší a s božstvím. Výraz "modrá krev", kterého se užívalo při popisu královské nebo aristokratické autority, naznačoval "výjimečnost - nedotknutelnost" - a tedy i "dokonalou ochranu". Také formální uniformy ochránců míru a práva bývají často modré. Znamená to, že i v naší moderní době určitým způsobem chápeme, jak zviditelnit ty, které jsme pověřili ochranou a obranou naší cti a integrity.
Spirituální význam: Modrá v sobě obsahuje příslib spojení s božskou znalostí vesmírného plánu. V této souvislosti je modrá symbolickým vyjádřením nebeského Otce. Spojením s rukama Stvořitele podporujeme a posilujeme Tvůrce/Umělce v nás samotných. Modrá je barvou archanděla Michaela a Kršny, jakož i Dharmakajů. Je barvou zrození a smrti a v mnoha dávných kulturách se používala při rituálech duchovního přerodu.
Mentální význam: Na této úrovni přináší modrá ochotu a velkou úctu k autoritám. Podporuje diplomacii a schopnost vyjednávat, posiluje a prohlubuje klid a mír. Pokud používáme modrou v situacích, které vyžadují čestnost, přímočarost a upřímnost, znamená to, že sílu této barvy dokážeme skutečně chápat a ocenit. Je známo, že nejúspěšnější právníci pronášejí své závěrečné argumenty, verdikty a usnesení v modrém, neboť tato barva dodává jejich slovům integritu a autoritu a zároveň posiluje důvěru u jejich posluchačů.
Emocionální význam: Modrá upozorňuje na problematického otce a starostlivou, pečující matku. Tato barva ale přináší ochranu na všech úrovních, neboť propouští ochranné energie. (Na rozdíl od červené, která ochraňuje izolací). Na potřebu modré barvy většinou upozorňuje stav melancholie a smutku. Vyjadřuje odtržení od Zdroje a ztrátu víry.
Tělesný význam: Štítná žláza. Hrdlo. Vše, co souvisí s komunikací. Křeče. Vymknutí. Infekce. Problémy se šíjí. Uklidňuje, také při svědění a spáleninách z nadměrného slunění.

Purpurová


Hlavní téma: Purpurová barva (magenta) dostala své jméno koncem 18. století od Johanna Wolfganga Goethea. Pro něj byla barva záhadou, která dalece přesahovala jev sedmi barev vznikajících rozložením slunečního světla na kousku čirého skla. Po třiceti letech experimentů s barvami vyvrcholila jeho práce v úžasném díle nazvaném Nauka o barvách (poprvé vyšla v Němčině v r. 1810). V Nauce o barvách Goethe stovkami opakovatelných experimentů dokázal, že barva je pozorovatelným jevem, který se vymyká omezeným parametrům Teorie vlnových délek Isaaca Newtona, v níž vycházel pouze z duhového efektu, který vytvořilo světlo při průchodu skleněným hranolem. Jedním z Goetheových experimentálních jevů byla "nevysvětlitelná a opakující se" osmá barva - která se "záhadně zjevovala" hned po fialové nebo těsně před červenou a zdánlivě vytvářela barevnou nebo světelnou smyčku (kruh), na rozdíl od lineární duhy. Tuto nepolapitelnou záhadnou barvu Goethe pojmenoval "magenta" (purpurová).
Purpurovou tvoří dva díly červené a jeden díl modré. Je terciální barvou, která se jakoby "skrývá" mezi červenou a fialovou. Purpurová je tedy začátkem i koncem světelného spektra - představuje alfu i omegu - nejplnější vyjádření božské lásky. Purpurová v sobě obsahuje všechny ostatní barvy, včetně bílého světla. Můžeme se tedy divit, když se dovídáme, že podle učení většiny starých škol mystérií je purpurová barvou osmé čakry - "hvězdy duše" - která se nachází nad hlavou, tedy mimo fyzické tělo? Purpurová v sobě obsahuje náš individuální "Plán Duše", známý také jako "akášický záznam". Spojením s purpurovou čakrou poznáváme náš důvod pro vtělení - naše božské poslání. Její energie nás také podporují v jeho naplňování. Pokud purpurová předchází červené, dalo by se říci, že duše sestupuje do těla. A podobně, pokud následuje po fialové, znamená to, že tělo vystoupilo k duchu. V systému aura-somy máme intenzívní růžovo purpurovou i velmi tmavou formu purpurové, která vypadá téměř černá, pokud ji neprosvítíme. Tmavší forma sama o sobě nemá žádná zvláštní témata. Intenzívní růžovo purpurová obvykle svědčí o problémech ve spojování se s božstvím nebo o nedůvěře v to, že by takovéto spojení bylo vůbec možné. Každopádně však posílí všechny červené záležistosti - ať už pozitivně nebo negativně.
Symbolický význam: Takže... co je první? Červená nebo purpurová? A co je poslední? Fialová nebo purpurová? Pokud budete v purpurové vidět barvu, která je mezi fialovou a červenou, pochopíte metaforu osvobození se od duality. Prožít nebe (fialová) na zemi (červená) je možné teprve tehdy, kdy přestanou existovat polarity. Z tohoto důvodu jsou v purpurové čakře uloženy akášické záznamy: mimo dualitu a tedy i falešné soudy, které tento stav vytváří. Je dobré vzít v úvahu i complementární barvu k purpurové - tedy olivově zelenou. Proces otevírání se plnému potenciálu purpurové vede přes pochopení energií komplementární barvy a přes vědomé úsilí o udržení čistoty olivově zelené čakry. V symbolické rovině vidíme starozákonní poselství olivové ratolesti, kterou holubice přinesla Noemovi, i olivový háj, kde se podle Nového zákona scházel Kristus se svými učedníky. V Noemově případě hovoří olivová o naději, že potopa proměnila a očistila zkažený svět. V případě Krista představuje naději, že se učedníci naučí sloužit na zemi a přitom přebývat na nebesích. Kristus řekl: "Buďte z tohoto světa - ale ne v něm". To je příslib purpurové - přeměna(transmutace) a přepodstatnění (transubstanciace).
Spirituální význam: Purpurová je neblíže Bohu a jako taková představuje vše - věci velké i malé. Všechny mají stejnou důležitost. Jinými slovy tato barva pojednává o nesmírné úctě k posvátnosti všeho života.
Mentální význam: Purpurová je zosobněním péče o často monotónní, ale přesný detail. Navíc člověk v této jednoduchosti nalézá krásu a harmonii. Purpurový člověk možná nebude vlastnit velké množství věcí, ale vše, co bude mít, bude velmi elegantní.
Emocionální význam: Člověk, který integroval purpurovou ví, že je dost dobrý, a dokáže tedy sám sebe ocenit a ohodnotit. Cítí se bezpečný tím, kým je, neboť dobře ví, že má zázemí na rovinách mnohem vyšších, než je naše běžná fyzická existence. Nenechá se tedy příliš ovlivnit názory druhých. Právě touto schopností odpoutat se od všech úsudků a takzvaně dobrých nebo špatných výsledků se takovýto člověk stává velmi harmonickou bytostí - v osobních vztazích i v zaměstnání.
Tělesný význam: Hormonální systém. Pohlavní orgány. (Ranní) nevolnost. Stimuluje tok energie. Purpurová působí na všechny čakry a všechny části těla.

Královská modř


Hlavní téma: Terciální barva královská modř se objevuje při spojení fialové a modré. V jiných barevných systémech, které pracují s černou, se tomuto paprsku říká indigo. Protože čisté světlo černou barvu neobsahuje, zabývá se systém aura-somy pouze se skutečnými primárními, sekundárními a terciálními barvami. Královská modř je barvou šesté čakry, často nazývané adžňa nebo "třetí oko" - částečně pro její umístění mezi obočím a zčásti také pro její souvislost s paranormálním "viděním" - tedy viděním přesahujícím možnosti očí. Zatímco modrá je barvou přechodu - "dveřmi k onomu světu" - královská modř je barvou syntézy - schopnosti propojit "zdánlivě" oddělená a nesouvisející hlediska do komplexního a celistvého chápání. V lidském vědomí se tato vlastnost projevuje věděním, aniž by člověk věděl, jak to ví. Tato část naší psychiky nás vědomě spojuje s nadsmyslovým vnímáním a zpřístupňuje nám náš skutečný potenciál a vrozené právo: říši šesti smyslů. Schopnost jasně "vidět" vše, co je k "vidění", nám umožňuje dělat přesná a důležité rozhodnutí. Navíc nám pomáhá tato rozhodnutí snadno uvést v život, neboť z cesty odstraňuje veškerý odpor. Prostřednictvím královské modři se člověku zpřístupňuje jasnovidnost, jasnosluch a jasnocit. Učíme se "vidět" na všech rovinách světla a odhalovat věci, které pro nás byly předtím skryté. U mužů i žen zpřístupňuje královská modř důležité spojení s naší ženskou stránkou a s nejušlechtilejší formou hluboké moudrosti - s ženskou intuicí. Světelný kód této čisté a krásné barvy obsahuje informaci s "poznáním proč jsem zde". Pokud člověk integruje energie královské modři, což je v tomto okamžiku naší evoluce poměrně výjimečné, začne u něj harmonicky fungovat "třetí oko". Dokáže vnímat širší obraz a své porozumění vybuduje i z mnoha různých nesourodých fragmentů. Nerovnovážný stav může nastat tehdy, když se člověku plete do cesty jeho vlastní intelekt, přestože on sám věří, že se jedná o skutečnou intuici. Tento stav vede ke zveličování sebe sama a k podvodům a klamům založených na iluzích a fantaziích. Takový je stav mnoha duší, které se mylně domnívají, že "toho dosáhli". Zásluhou takovýchto lidí pak přesvědčení a cíle Nového věku dostávají nelichotivé nálepky a přívlastky a setkávají se s všeobecnou nedůvěrou. Pastí a klamem je právě druhá strana královské modři. Vytrvalý a úporný odpor vidět věci takové, jaké jsou, vede k chování hraničícímu s nerealistickým idealismem. Výsledkem je pak částečné nebo úplné oddělení se od reality a z toho pramenící extrémní problém s autoritami (každý se mýlí, jen já mám pravdu).
Symbolický význam: Třetí oko je jako večerní obloha, na které se poprvé začnou objevovat hvězdy. Bez tohoto kontrastu by je naše smysly nebyly schopné vnímat. Královská modř dokáže prohlédnout "skrz někono nebo něco". Představuje vědění, při kterém člověk neví, jak k němu došel. Mágové, čarodějové a věštci, např. Merlin nebo Nostradamus, se často v umění zobrazují v rouchu královsky modré barvy poukazující na schopnost proniknout za normální svět a chápat a užívat síly "vidění", které se neomezují na náš fyzický zrak. Na lemu roucha nebo jako materiál jejich hůlky či žezla se často objevuje zlatá - komplementární barva ke královské modři. Podtrhuje moudrost a sílu, kterou tito Mistři ovládali. Královská modř představuje především jasnost vnímání vnitřního i vnějšího, chápání a přijetí psychického spojení, které vede k nadzemské říši (někdy také nazývané říší andělů). Dále pak odvahu a odhodlání projít touto branou a žít vlastním přesvědčením, důvěrou a věděním. Pokud člověk tento proces přijme, stává se pro něj samozřejmostí neutralita a objektivita, neboť dokáže vidět každou záležitost ze všech stran.
Spirituální význam: Nestačí jen toužit po probuzení a vědět, že je možné. Jedna třetina červené obsažená v královské modři pojednává o nutnosti uchopit náš vnitřní potenciál pro probuzení. Pokud odložíme svou nejistotu ohledně materiálních (hmatatelných) záležitostí a důvěřujeme tomu, co nemůžeme vidět - potom se náš "tichý vnitřní hlásek" stane důkazem, že existuje něco, co je vnímatelné pouze naší "vyšší" citlivostí. Bez disciplínované mysli se královská modř projevuje jako téměř utopistický pohled na vesmír. Mystické záležitosti se stávají něčím výjimečným, mimořádným, vhodným jen pro pár vyvolených duší. Jedná se o jednu z největších iluzí a falší. Tyto smysly i celý jejich potenciál totiž může probudit každý. Královská modř znamená vnitřní smyslové vnímání (angl. ISP-Intra Sensory Perception), které nesmíme zaměňovat s mylným a zavádějícím "mimosmyslovým vnímáním" (angl. ESP- Extra Sensory Perception), které naznačuje, že člověk má něco mimořádného. Největší dar, který člověk požaduje, si totiž může darovat sám sobě. Je to úcta k vlastnímu já a k tomu, co toto já spontánně vysloví jako první. "Proč jsem jen neposlechl první myšlenku? " - to je poselství a potenciál královské modři.
Mentální význam: Královská modř usnadňuje komunikaci nejhlubších citů, které zahrnují i abstraktní koncepty. Harmonizuje naše osobní motivace, vnímání a očekávání, jakož i tendenci k váhavosti. V dobách, kdy potřebujeme řešit náročné a úporné záležitosti je proto dobré meditovat s královskou modří. Tato barva také pomůže v případech mentálního zmatku, dezorganizace, při touze po moci a pocitech nadřazenosti.
Emocionální význam: Úkolem této barvy na emocionální rovině je zvládání extrémních depresí a následných tendencí k pocitům osamocenosti a jejich náhrada za pocit jednoty se vším bytím. Díl červené dává člověku uzemnění, v němž není místa pro samotu ani nadřazenost. Pocitům izolace v královské modři obvykle předcházejí výčitky, lítost a domýšlivost, které se v extrémním případě mohou projevit jako totalismus.
Tělesný význam: Oči. Uši. Nos. Čelní dutiny. Hypofýza. Duševní síla.

Korálová


Hlavní téma: Korálová barva bývá označována za "paprsek Nového Krista". Její místo je na přechodu mezi červenou a oranžovou. Sestává ze 2 dílů červené a 1 dílu žluté. Je terciální barvou a je prvním paprskem nově se objevující řady čaker, která probíhá paralelně k hlavnímu kanálu kundalíni. Tyto čakry se nyní projevují u těch duší, které uznaly, přijaly a integrovaly své duchovní Já. Korálová je tedy první "příčkou" na tomto druhotném "čakrovém žebříku". Přijetí a zpracování korálové energie je proto základním krokem ve vývoji k osvícenému vědomí. Jedná se o schopnost milovat sebe sama, o skutečnou "moudrost lásky" znamenající dlouho očekávané probuzení Kristovského vědomí uvnitř nás samotných. Pokud je korálová vaší oblíbenou barvou nebo pokud tuto barvu "nesnášíte", může to znamenat, že jste zahlceni a zablokováni tématy, které korálová přináší, nebo jste je naopak vyřešili. Prvním z nich je neopětovaná láska nebo láska, kterou jste nevyjádřili a ponecháváte ji pro sebe. Dalším tématem je všepronikající pocit zranitelnosti. Jeden díl žluté barvy může naznačovat hluboký strach z opuštěnosti a nedostatek odvahy tento strach přijmout a vyřešit ho. Člověk se snaží přijímat společenské konvence - i když to pro něj může být emocionálně bolestivé - jen aby nebyl vyčleněn, protože "strach ze ztráty" je mnohem větší. Výsledkem je pocit zneužití, manipulace a uvíznutí v pasti. Tento stav má obvykle kořeny v prvním tématu - ve strachu ze svého srdce.
Symbolický význam: Přírodní zákony korálům umožňují žít a přežívat v našich mořích a oceánech. Dokáží to však pouze tehdy, pokud se vzdají své osobnosti a připojí se k další ze součástí celku. V tomto smyslu představuje korál společnost, nebo také globální/humanitární vědomí. Korál nežije příliš hluboko pod hladinou a přijímá tedy energii slunce (kinetickou energii) - energii Zdroje - Světla. S postupným vybrušováním naší schopnosti růstu bez ega dokážeme "odkládat" svou individualitu a přijmout "vzájemnou provázanost" a sounáležitost. To je cesta ke Světlu. Mystici a svatí muži všech kultur už tisíce let nosí korálová/šafránová roucha. Chtějí tak podpořit své úsilí a cestu za probuzením jejich "buddhického nebo duchovního těla". V této barvě je tedy překonání osobního já a spojení s Jednotou.
Spirituální význam: Korálová, tvořená spojením červené a oranžové, představuje překonání problémů souvisejících s první a druhou čakrou (například neusměrněná sexuální energie, soutěživost a problémy s hmotnou existencí). Pozvednutím energie a překonáním těchto problémů vedeme tvůrčím a zodpovědným způsobem energii k vyšším čakrám. Probouzíme tak buddhické tělo a odpoutáním se od nižších světských energií dosahujeme nirvány neboli blaženosti.
Mentální význam: Odpor ke korálové naznačuje potřebu sebepitvání a tendenci projektovat na druhé kvality a hodnoty, které v této auto-analýze nalezneme. Může to vést k úsilí o nezávislost za každou cenu, které vyvěrá z naší připoutaností ke starým modelům chování, a také k extrémní soutěživosti způsobené strachem patřit nebo náležet a také strachem, že zde není všeho dost pro všechny (červené téma). Silné reakce na korálovou barvu zviditelňují problémy závislosti a spoluzávislosti. Přijetí a vyrovnání se s korálovým paprskem toto chování léčí a přivádí člověka k pocitu sounáležitosti, lásce k bližnímu a k týmové spolupráci. Pouze díky takovéto důvěře může přijít skutečná hojnost. Teprve když se člověk začne spojovat s tvořivostí pravé mozkové hemisféry a pronikne k hloubce transcententní moudrosti.
Emocionální význam: Přijetí nebo skutečná obliba korálové barvy svědčí o rozuzlení všech vztahů nebo o schopnosti rozlišit, kdy je rozuzlení potřeba, a podle toho jednat. Dva díly červené dávají pocit ochrany a jeden díl žluté poskytuje mentální přesnost a schopnost smysluplně uvažovat. Korálová je tedy vhodná pokaždé, když máme pocit, že potřebujeme ochranu před nečestnými lidmi a nepříznivými situacemi. (Tato barva by mohla pomoci všem, kteří v dětství zažili zneužívání). Odpor ke korálové poukazuje na nezpracované vztahy a následnou neschopnost přijímat a dávat radost. Přijetí a spřátelení se s korálovou barvou nás vede k chápání významu jednoty a propojenosti všeho bytí a dává nám dobrý pocit bezpečí, v němž se dokážeme spontánně projevovat a prožívat přítomný okamžik.
Tělesný význam: Žlázy. Vylučovací a sexuální orgány. Psychosomatické nemoci. Následky porodního traumatu a jiných šoků.

Fialová


Hlavní téma: Fialovou používají mistři léčitelé a učitelé již celá tisíciletí pro usnadnění proměny (alchymie). Jedná se totiž o tu část světla, ve které se nachází potenciál společného působení duchovního a tělesného já. Fialová je tedy místem, kde se setkává "božské" vědomí (jeden a půl dílu modré) s vědomím "pozemským" (jeden a půl dílu červené) a společně působí v sedmé čakře nazývané také čakrou korunní. Fialová má tedy schopnost přinášet skutečnou rovnováhu a pomáhá člověku stát "nohama na zemi", zatímco jeho hlava přebývá v nebi. Představuje tedy "nebe na zemi" - svítání Vodnářského věku, kdy se univerzální láska projevuje službou božskému Plánu. Na cestě hledání člověk prochází léčivou silou zelené otevřeného srdečního centra, kde získává příslib znovuzrození a obnovy k cestě do Jednoty a kde má možnost rozřešit veškerou karmu. V okamžiku, kdy se otevře další čakra (modrá), je mu umožněn průchod branou k božství. Zde se naděje proměňuje ve víru a myšlení přechází ve vědění. Pro průchod modrými paprsky k fialové se požaduje absolutní důvěra a odevzdání se (dětská nevinnost). Fialový plamen proměny pálí veškerou negativitu a osvobozuje všechnu zbývající karmu. Na fyzické rovině umožňuje tato změna nirvánu - kosmické vědomí - chápání všeho, co kdy bylo a bude. Člověk se stává živoucí duhou - vědomým potenciálem schopným při svých tvůrčích záměrech přijímat, zadržovat a směrovat plné světelné spektrum. Fialová přitahuje lidi, kteří hledají poznání a uvědomění si toho, proč žijí, proč se vtělili na tuto zem - poznání svého životního účelu. Problémy s touto barvou zase ukazují na připoutanost k duchovnu a odmítání hustých vibrací Země. Takový člověk má pak neustále problémy s uzemněním a hluboko uvnitř v sobě nosí odpor k tomu, že "tady musí být". Pokud se tento svůj fialový problém nepokusí vědomě léčit, potíže buou narůstat, až se pro něj život v přítomnosti stane téměř nemožným. K čemu je dobrý svatý, který se nedokáže nebo nechce účastnit pozemských záležitostí? Člověk, který řeší fialové téma, se bude hlavně zabývat sebezpytováním a meditací, ale těžko se odhodlá k činu. Proto svým talentem a schopnostmi lidstvu ani Životu nijak nedokáže přispět. Problém s materiální stránkou života a s jinými světskými záležitostmi téměř vždy vede ke stavům neklidu a deprese. Fialová může také poukazovat na člověka, který v nedávné době utrpěl velkou osobní ztrátu a tuto barvu si vybral intuitivně, aby se lépe vyrovnal se svým smutkem.
Symbolický význam: Fialová i její protějšek - zlatá, jsou obě barvami velikonoc. Představují proměnu nebo "nanebevzetí" těla "mudrce" (zlaté) - Krista. V dnešní době se fialová roucha používají jako obřadní oděv králů, královen, kněží a světců. Znázorňují nejen duchovní vedení, moudrost a službu lidem, ale také léčení. To byl případ i velkého léčitele Saint Germaina - Mistra fialového plamene - který díky svým znalostem alchymie a vyšších vesmírných zákonů dokázal proměňovat olovo ve zlato. Symbolicky tedy fialová představuje završení "pozemských záležitostí" a otevírání éterického těla. Jedná se o alchymistický proces, který umožňuje nový růst a sjednocení.
Spirituální význam: Fialová má v sobě potenciál komunikace mezi tělem a duší. Je jedinou harmonickou barvou viditelného spektra, která má dostatečně vysoké vibrace, aby mohla sloužit některým zákonům proměny, vytvářejícím přístup k éterickým říším. Otevřenost vůči fialové barvě představuje vědění a bytí v Pravdě a naprostou důvěru v intuici a vedení, které se takto člověku dostává. Znamená také ochotu s naprostou vírou podle této důvěry jednat. Přináší tak milost odevzdání naší vůle Velkému celku, neboť "stará duše" sama sebe uznává jako součást Zdroje a je ochotná přijmout roli, která se od ní žádá (službu). V tomto stavu "Já jsem" člověk nakonec dosahuje všeho, o co předtím na fyzické rovině pouze usiloval.
Mentální význam: V harmonickém stavu se tato barva na mentální rovině projevuje velkou představivostí a nápaditostí. Takový člověk zdánlivě tahá nápady "ze vzduchu". Pokud je fialová čakra otevřená, člověk dokáže přijmout transformaci myšlení i svých postojů a vždy je ochotný udělat správnou věc pro dobro celku, dokonce i za cenu osobní oběti. Pokud je člověk zablokovaný na fialovou nebo v ní "uvízne", bývá příliš kontemplativní, nerealistický a nepraktický. Tendence k fantazírování, meditování nebo prostě jen přílišnému a příliš hlubokému přemýšlení často vedou k "paralýze analýzy" a k extrémní roztržitosti.
Emocionální význam: Fialová podporuje vnitřní klid a mír mysli. Je velmi užitečná pro odhalení a léčení skryté zlosti. Fialová je schopná nejvyšší extáze - jakmile se ale kyvadlo zhoupne na druhou stranu, může se stát ztělesněným smutkem, nebo také "lékem" na smutek. Mučednický postoj, předstírané nebo přijaté utrpení a utápění se ve všeobecné lítosti - to všechno jsou témata fialové barvy. Pokud člověk nemá dostatečnou zralost a odvahu podívat se na tyto záležitosti a léčit je, může začít hledat únik pomocí nejrůznějších závislostí, hlavně na drogách a alkoholu.
Tělesný význam: Tvorba hlenu. Mozkové blány. Dobré účinky proti stresu a hyperaktivitě. Zklidňující.

Čirá

Hlavní téma: Energie 9. čakry skrývající Kristovské vědomí. Čištění. Citlivost. Utrpení a schopnost porozumění utrpení. Soucítění.
Symbolický význam: Transparence a odraz. Schopnost zrcadlit a tudíž i schopnost poznat sebe sama. Čirá všechny barvy odráží, zatímco purpurová je v sobě drží a pohlcuje. Co vidíme na druhých, máme v sobě.
Spirituální význam: Karmické osvobození - dosažení vrcholu, odevzdání se. Utrpení a intenzita emocí (studna nevyplakaných slz). Rozpětí. Jasnost. Soucítění dává schopnost odpustit sobě a ostatním. Stříbrná šňůra, která nás spujuje s nekonečnem. Bílá růže jako symbol integrity. Poctivost. Prostota. Pravda. Měsíční energie.
Mentální význam: Perla v ústřici - intenzívním utrpením a bolestí se rodí krása a vyplouvá na světlo denní. Těmito prožitky se dostáváme do kontaktu s křišťálově čistou energií a vědomím. Očišťujeme se a stáváme se čistým zprostředkovatelem.
Emocionální význam: Odhodlanost. Soucítění.
Negativně: Zintenzívnění všech emocí, zejména vzteku, který jsme přehlíželi (odsud výraz "zbělet zlostí")
Tělesný význam: Čirou barvu je možno nanášet všude. Vnáší světlo do všech čaker a částí těla. Ve většině kombinací působí očistně a zbavuje jedů.

Červená


Hlavní téma: Snad každý umělec, firma vyrábějící barvy i školní učitelé na celém světě vehementně tvrdí, že červená je první ze tří primárních barev. Mnoho důkazů však naznačuje, že tomu tak není. Chceme-li dostát pravdě, musíme odlišovat barvu jako fenomén od teorie barev. Aura-soma sdílí názor Jonanna Wolfganga Goethea, umělce, divadelního ředitele, filozofa, vědce a autora několika mistrovských děl včetně slavného Fausta. Ve své Nauce o barvách Goethe mnoha opakovatelnými experimenty dokázal existenci pouze dvou primárních barev - modré a žluté. Goethe si byl dobře vědom toho, že smíchá-li modrou a žlutou ve formě barevných pigmentů, kříd nebo barev, nevznikne tím červená. Tohoto výsledku dosáhneme pouze s čistým bílým světlem. Prochází-li světlo sklenicí naplněnou zeleným olejem, objeví se v místě průchodu světla červená stejné intenzity. Tato skutečnost souvisí s dualitou, která hraje v životě, v duchovním světě (jin a jang) i v aura-somě velmi důležitou roli. Lahvičky Equilibrium jsou na této dualitě založené: mají dvě barevné vrstvy - olejovou a vodní. U člověka, který si potom některou z lahviček vybere jako svou nejoblíbenější, představuje vrchní vrstva paprsek osobnosti a spodní paprsek duše. Červená se vztahuje především k první čakře a tedy i k základní životní energii nutné k přežití ve fyzické rovině existence. Nerovnováha nebo blokáda v první čakře může mít za následek sobectví a přílišný důraz na shromažďování hmotných statků a peněz. Tyto i jiné "skrytější" formy problémů s hmotnou stránkou života často vznikají i v důsledku těžkého porodu, při němž se nějak poškodilo "předivo" éterických energií. Vzniklá éterická trhlina - viditelná kirilianovou fotografií - pak brání správnému toku životní síly. Trhlina v červené znesnadňuje uzemnění této mocné síly, které je jinak velmi důležité. V těchto případech se obvykle objeví i určité fyzické náznaky, takže pokud máte problémy s ischiatickým nervem, pracujte s červenou. Dalším možným projevem nerovnováhy červené barvy může být i tendence zbavovat se veškeré své osobní i psychické síly. Neprávem se toto chování zaměňuje za "oběť lásky" a jeho projevem může být i takzvané "vědomí chudoby" a sexuální výstřelky (hledání lásky na nepravých místech). Pokud se chce člověk povznést nad fyzické projevy lásky a zažít "opravdovou lásku", která je nepodmíněná, musí se červená prosvětlit. Vytvoří se tak nový potenciál a tím je růžová barva. Nezvládnutá červená může jako jeden z extrémů zneužívat své charisma a magnetickou sílu ke klamání, ovládání a k manipulaci s druhými lidmi i s okolnostmi ve svůj prospěch. Nezapomeňte, že symbolicky se tato barva vztahuje k Ďáblovi.
Symbolický význam: Červená je první barvou, která se objevuje ve viditelném spektru. Má nejdelší vibrace ze všech barevných paprsků. Pro názornější představu můžeme použít analogii s mořskými vlnami. Krátké, jemné vlnky omývající naše nohy při břehu by představovaly fialovou - nejkratší viditelné vlnění světla, zatímco dlouhé, mocné přílivové a odlivové vlny (srdeční tep moří a oceánů) by se daly přirovnat k červené barvě. Červená tedy pojednává o moci, energii a o životní síle. Tato první z barev hovoří o stvoření a jeho struktuře - fyzické neboli materiální stránce života. Červená je barvou vánoc. V mnoha východních kulturách se do červených obálek dávají peněžní dary a když hovoříme o "přemalování města na červeno" máme na mysli materialismus, utrácení a hojnost. Červená je tedy barvou materialismu a základní čakry. Představuje také spojení s Matkou Zemí a fyzické "uzemnění" našich vlastních energií. Zde nacházíme vztah k některým přírodním národům, které mluví o "červené Zemi". Mají zde na mysli životní "krev" planety a hovoří k nejzákladnější věci naší fyzické (pozemské) roviny - "k tématu přežití". Červená především symbolizuje všechny aspekty nižších emocí a záležitostí hmotné existence. Červené kabáty, vyvěsit červenou vlajku, vidět "rudě", rudá roucha kardinálů i červená světla na semaforu - všechny tyto výrazy pojednávají o nebezpečí, varování, ovládání, zlosti, agresivitě, válce (energie bojovníka), odvaze, ochraně, hrdinství a věrnosti. Jakožto barva první neboli "kořenové" čakry pojednává červená o plodnosti a o sexuálních záležitostech. Růdé růže nebo valentýnky pro nás symbolizují vášeň nebo lásku, Červený kříž, bratrskou lásku a jednotu. V případě fyzické lásky hovoříme o čtvrti s červenými lucernami.
Spirituální význam: Tato první viditelná barva světelného spektra představuje "výzvu" Stvořitele, pobídku i příslib pro duchovní probuzení ve fyzické formě. Je nejteplejší barvou a podobně jako žhnoucí plamen dokáže buď očišťovat nebo proměňovat (měnit formy věcí). Tuto metaforu v sobě nese i rituál Eucharistie, který proměňuje chléb a víno v tělo a krev Krista. Než může člověk plně uchopit celý tvůrčí potenciál světelného spektra, musí se nejprve očistit plamenem (červená) Ducha Svatého. Červená je barvou velkého Mistra - Krista, kterého po celá tisíciletí zobrazovali buď s rudým srdcem nebo s hořícím plamenem v oblasti srdeční čakry. Také v mnoha východních kulturách se dává první čakra do souvislosti s ohněm ("dračí" čakra nebo "ohnivá" čakra). Chceme-li se přenést přes fyzické touhy našeho těla a těla země (materialismus), musíme své vědomí vyzdvihnout přes červenou k vyšším frekvencím (čakrám). To je fénix vstávající z popele - proměna, symbolický "průchod ohněm". Odměnou je pak znovuzrození na všech úrovních naší bytosti - tedy podstatě život věčný. Světské a materiální záležitosti pak pro nás nebudou představovat žádný problém.
Mentální význam: Červená jakožto první z barev říká "Já jsem". Představuje zrození červeného tématu, tedy "nalezení vůle k síle" - sílu vůle. Pojednává o potřebě soutěžit, ovládat druhé nebo se jinak udržovat v pozici autority. V rovnovážném stavu člověku dává dostatek osobní síly a odvahy ujmout se v případě potřeby vedení. Tato barva nám pomáhá udržovat si odstup od lidí i situací. Dokáže tedy maximálně chránit, ale způsobem naprosté izolace. Pokud se chcete oddělit a udržet si odstup nebo se snažíte lépe se uzemnit, abyste získali objektivnější pohled na určitou situaci, potom je pro vás tato barva skvělým spojencem. Potřebujete-li udělat nějakou změnu a chcete celý proces rychle odstartovat, použijte energii červené. Jen tak pro zajímavost: červená je nejpoužívanější barvou všech laciných restaurací, kasinových bufetů a nejrůznějších jídelen, neboť bylo statisticky dokázáno, že pokud jsou lidé obklopeni červenou, jedí rychleji a dříve také odejdou. Červená je barva spontánnosti, bdělosti a koncentrace mentální energie. Pokud je ale člověk v určitém nesouladu se sebou samotným, zvýší se použitím červené chaos, stres a negativní izolovanost.
Emocionální význam: Termíny "horkokrevný" a "horká hlava" znamenající vášně a sklony rychle se rozčílit až k použití násilí ("vidět rudě") souvisejí s červenou barvou. Energie této barvy musí proudit správným způsobem - jinak vznikají problémy. Rovnováha červené přináší a podporuje lásku k sobě, k bližnímu i k domovu, neboť se všechny extrémy utišily. Umírněností, trpělivostí a upřímnou touhou a ochotou sloužit a obětovávat vlastní čas a schopnosti může člověk v první čakře prožít a uskutečnit lásku schopnou obětí i emocionální harmonii. Nerovnováha této vybuzující energie způsobí, že se věci zdánlivě nebudou odehrávat "dostatečně rychle". Výsledkem pak může být "vzplanutí" soutěživosti, odporu, frustrace nebo ztřeštěné hrdinství. Nevyrovnaná červená také ráda verbálně komunikuje a často přitom popustí uzdu emocím, aniž předtím jakkoliv zapojila mozek. Následkem jsou pak všeobecné rozpaky a rudé obličeje. Pokud prožíváte den plný negativních emocí, raději se červené vyhněte. Rozhodně to není barva klidu, vyjednávání ani omluv.
Tělesný význam: Sexualita (spojená s početím a porodem. Hravější formy sexuality patří oranžové barvě. ). Děloha. Menstruační cyklus. Plodnost, neplodnost. Potence, impotence. Hormonální systém. Krev a železo. Krevní oběh. Buněčná struktura těla. Horečka. Otoky. Stimuluje tok energie.Zdroj: www.aura-soma.cz


11.1.2006 - Zajímavosti - Komentářů:3 - Přidat komentář - Přečteno:33255x

Názory čtenářů

QueenAkr 15.1. 17:08
Mám ráda žlutou barvu.
deamon 14.1. 4:58
Teda valím oči
To jsi si fakt dala práci to posbírat ? Klobouk dolů ...
hilarion 12.1. 3:14
Dobrá práce,dala jsi si záležet.
Poslední
Přihlášení - registrace


Nejnovější texty
Pedig a Slovensko
Skupca - Skupča :-))
...k zamyšlení.....
Instalace programu Manžel
Tak nejak mi to prislo opravdové.....
PF od ČEZ
Hledají se účastníci pro novou reality show !!!
Manžel na zabití
trocha kresleného humouru... :o)
Když máte syny,
O odstraňování chloupků
Těhotenství-Nejkrásnějších 9 měsíců v životě ženy

Skupca - Fotogalerie
Reklama:
Další blogy - deníčky
Šikovné odkazy (882)
recepty (581)
ANDROMEDA (490)
Moje oblíbené recepty (443)
Hlbší pohľad na život (373)
Moje závislosti (151)
Najkrajšie slová (148)
Skupča :-)) (141)
Navody/Tutorials (127)
Patchwork (104)
RECEPTY (89)
Zajímavosti pro všechny (77)
Sem a tam (72)
Pleteme s Dulinkou (72)
OLINKA -OLDŘA (69)
Cesta za růží (66)
Vítejte a pomějte se! (65)
Postřehy z mojí hlavy (62)
Tvořivý blogísek (56)
Zajímavé články na internetu (53)
Blog o zdraví, kráse, čistotě, práci prostě o životě :) (50)
Kosmetika Avon.net (48)
Váš nejmilejší polštářek ke snění! (48)
Všechno nebo víc (44)
Felis Sapiens (43)
Můj bloček (42)
Povídky (41)
Život okolo mne (41)
Recepty (40)
hobbyland Milib (39)
Nápověda - FAQ
Co je to blog nebo deníček?
Můžu si založit svůj vlastní?
Může si někdo cizí číst mé příspěvky?
Přečtěte si