Komerční příspěvky mohou vkládat pouze uživatelé, kteří si jejich zobrazení zaplatí. Více info - FAQ.

Skupča :-))

Co mi projde rukama,očima či mozkovnou...

Duchovní aspekty stromů a rostlin


Z knihy Jak spolupracovat s anděly a přírodními duchy od Lorny Toddové


Levandule
Působí ve spojení s čelní čakrou.
"Rostu na vaší planetě už mnoho let a mé květy se pro své mystické vlastnosti používají už celá staletí. Byly spalovány, aby zahnaly zlo a přivolaly zpět ctnost a dobro. V mých houštinách vždy přebývají přírodní duhové, kteří se spojují s elementály působícími v lidském éterickém těle a posilují lidský imunitní systém. Naše přítomnost na vaší planetě je důležitá, neboť vám pomáháme v boji se znečištěním a nedostatkem čistého vzduchu. Dokážeme zmírnit bolesti hlavy a umíme přinést dobrodiní spánku každému, kdo trpí úzkostmi a neklidem. Světle fialová barva našich květů pomůže uvést v rovnováhu proudění energie skrze všechny vaše čakry. Spalováním levandulových vonných tyčinek odstraníte všechny negativní aspekty, které se ve vašich čakrách snad vyskytují."


Levandule meditace
Zahleďte se svým vnitřním zrakem do levandulových houštin a spatříte přírodní duchy pracující uvnitř listů a květů. Natáhněte ruce nad křoví a vnímejte éterické pole, které se nad ním vznáší. Spojte své éterické tělo s přírodní silou levandule, aby vaše energie splynula s energií levandule v dokonalé harmonii. Získáte tak rovnováhu, povzbuzení a uvolnění, jež budete potřebovat při plnění svých každodenních úkolů.

Jasmín
Působí v souladu s čelní a sakrální čakrou i s čakrou srdce.
"Jsem velmi starobylá květina. Rostl jsem na zahradách Atlantidy, Egypta i Persie. Má vůně vám tedy může vyvolat vzpomínky na dávnou moudrost získanou v hluboké minulosti. Má pronikavá vůně ohlašuje sny o minulých vtěleních a o budoucích životech. Olej získaný z mých květů podpoří všechny formy lidské lásky, zejména při početí a narození dítěte. Zmírní také smutek, neboť moje láska proudí přímo ze středu srdce. Má vůně utiší hysterii, zmírní nespavost a záchvaty panického strachu spojené s chorobnými úzkostmi pramenícími v minulých životech."


Jasmín meditace
Představte si, že jste se ocitli v zahradě obklopující starobylý chrám. Nakláníte se nad záhonem jasmínů a trháte květy. Vdechněte jejich vůni a nechejte ji prostoupit celým svým tělem. Obraz se zvolna vytrácí a nyní zjistíte, že ležíte na pohovce uvnitř chrámu. Do kůže vám vtírají olej z jasmínových květů. Léčivé účinky prostupují celým vaším tělem a pronikají všude tam, kde se vyskytují nějaké nesnáze. Setrvejte zde několik okamžiků a vnímejte krásnou a klidnou atmosféru tohoto chrámu. Po návratu do svého každodenního života zjistíte, že se zmírnily všechny vaše úzkosti a bolesti.

Pelargónie
Působí v rovnováze se sakrální čakrou a čakrou solárního plexu.
"I já jsem květina, která vám přinese spokojenost a dobrou mysl. Přírodní duchové sídlící v mých listech a okvětních plátcích jsou vždy plní radosti. Vyhledávají lidi, z jejichž srdcí vyzařuje láska. Pěstujte mě ve své zahradě a ostatní zeleň bude zpívat píseň požehnání. Moje spokojenost proudí mými listy, které lze proto použít pro léčení mnohých lidských trápení způsobených nerovnováhou a zahlcením. Umím zejména regulovat mužský reprodukční cyklus a pomáhám mužům porozumět skutečné nádheře sexuálního aktu tvoření. Pomáhám rozptýlit deprese a ulevit v úzkostech, které pronásledují všechny lidi. Moje láska dokáže uvolnit každou překážku a můj soucit zmírní každou sklíčenost."


Pelargónie meditace
Představte si krásu pelargónie a nechte se jí spoutat. Staňte se součástí jejího stonku, jejich listů a květů. Podstata této květiny se nyní stala vaší součástí, stejně jako jste se i vy sami stali součástí této květiny. Pokud je zablokovaná kterákoliv z vašich čaker, vaše meditační spojení s touto květinou uvolní veškerou nerovnováhu a zahlcení vašich tělesných orgánů. V následujících dnech si uvědomíte uklidňující účinky pelargónie.


Karafiát
Působí v součinnosti s čakrou srdce a krční čakrou.
"V mých okvětních plátcích je obsažena podstata celého života. My květiny milujeme půdu pro její teplo a ochranu. Jsme skutečně obklopeny matkou Zemí a s vděčností otevíráme své okvětní lístky slunci, našemu otci. Včely, které se živí našim pylem, jsou našimi sestrami. Měsíc, který n nás svítí v noci je naším bratrem. Osvěžují nás dešťové kapky, sytí nás země, ze které vyrůstáme. My všichni jsme jedno. Léčivé vlastnosti karafiátů v barvách jeho okvětních lístků a ve vůni, kterou vdechujete. Vdechněte naši nádhernou vůni a všechny vaše deprese a smutky se rozplynou. Vyberte si květ jakékoliv barvy, utrhněte jej a noste jej při sobě. Váš den se naplní lehkostí a radostí. To je důvod, proč nás při svatbách používají jako ozdobu do knoflíkové dírky. Společně s vůní okvětních lístků šíříme lásku a oddanost."


Karafiát meditace
Představte si květinový záhon plný různě zbarvených karafiátů. Podívejte se, jak jemný vánek roznáší jejich okvětní lístky do okolí.jste nyní uprostřed barevné spršky, lístky vám padají k nohám jako pestrobarevný koberec. Jste šťastní a spokojení, všechny vaše starosti jsou zapomenuty, nic nemůže narušit klid vaší mysli. Přírodní duchové, kteří žijí v auře karafiátů, jsou vašimi přáteli a spřádají barevné závoje kolem vašeho fyzického těla. Přinesou vám štěstí a zdraví.

Vrba
Je v dokonalé harmonii se srdeční čakrou.
"Říkají mi smuteční vrba, protože umím plakat nad lidskými smutky. Hloubka mého soucitu ze mě činí cíl čisté lásky, skrze niž se mohu spojit s čakrou srdce a s velkým vesmírným srdcem božím. Moje láska a soucit obklopuje všechny živé tvory pachtící se po cestě poznání. Rostu v blízkosti řek a jezer a jsem tedy přítelem vodních skřítků, moje proutky se často používají pro věštění z vody. Konečky mých větví se ohýbají a dotýkají země-umožňují mi naladit se na tlukot srdce matky Země. Na mou sehnutou hlavu svítí sluneční paprsky, září na mých listech a přinášejí mi vřelost salamandrů. Daří se mi ve větru a ve vichřici, moje láska a pochopení se vztahují na všechny vzdušné sylfy. JSEM LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA."


Vrba meditace
Postavte se mezi splývavé větve vrby nebo si to alespoň představte. Vaše srdce překypuje láskou ke všem pozemským tvorům. Setkáváte se s přírodními duchy země, vzduchu, ohně a vody. Představte si sami sebe v kapkách deště padajících z nebe do bystrého vodního proudu. Plujte s jeho vodami a vsákněte se hluboko do půdy. Staňte se součástí semínka klíčícího v zemi a natahujícího se k obloze. Vnímejte slunce, které svítí na vaše tělo a vy rostete a jdete po cestě života.

Tis
Působí v rovnováze s kořenovou a korunní čakrou.
"Můj život na této planetě trvá často tisíce let. Jsem mohutný a silný. Jsem stromem mystiků, neboť stojím mezi životem a smrtí. Jsem temnota, jsem světlo. Mé bobule jsou jedovaté a symbolizují hořkost zlého činu. Mé dřevo září barvami a je-li vyleštěno, objeví se na něm světlé a tmavé plochy. Sdílím s vámi všechny vaše hříchy a ctnosti.
V minulosti jsem byl stromem, pod nímž se odehrávaly rozpravy a byla přijímána rozhodnutí. Jsem stromem soudu a proto mě často nalézáte na hřbitovech. Jestliže ke mně přijdete a spočinete u mého kmene, pomohu vám dospět k důležitým rozhodnutím. Má energie vám pomůže rozlišit dobro a zlo a umožní vám, abyste naslouchali vlastnímu svědomí. Mohu vám být nápomocen při uvědomění si pravého nitřního já, onoho vnitřního světla, které je vaším pravým a věčným já. JSEM PRAVDA, PRAVDA, PRAVDA.


Tis meditace
Chcete-li poznat pravdu o sobě a současné situaci, stačí meditovat pod tímto stromem. To, co spatříte, se vám možná nebude líbit a odpověď, kterou dostanete, možná nebude příjemná. Bude upřímná a přesná a poslouží vám jako zrcadlo vaší duše.

Platan
Působí v souladu s krční čakrou.
"Jsem posel bohů. Ve starověkém Egyptě mě uctívali kvůli mému stanovišti u vstupu do duchovního království. Nejjemnější vánky roznášejí má semena do všech končin světa. Přináším vám radost a veselí od andělů a učitelů, kteří dohlížejí na lidstvo. Život by se měl žít s veselým smíchem a radostným potěšením.nemám rád protáhlé a sklíčené obličeje. Když už se uchýlíte pod baldachýn mého listoví, dopřejte mi pohled na vaši usměvavou tvář. Spočítejte svá požehnání, nechť celý svět při setkání s vámi vidí šťastnou bytost.
Uznejte, že přes všechny střídavé úspěchy a neúspěchy lidské existence je život dobrý. To je poselství, které vám přináším. Choďte zpříma jako ten nejvyšší strom a dovolte světu těšit se z vašeho radostného rozpoložení. JSEM RADOST, RADOST, RADOST."


Platan meditace
Představte si, že tančíte kolem platanu. Představte si, že vás uchvátí letní vánek a roznese vás po celém světě na křídlech platanových semínek. Představte si, že po celé planetě rozséváte lásku a radost a naplňujete Zemi pozitivními a prospěšnými myšlenkami. Pohlédněte hluboko do lidského srdce a spatříte dobrotu, která sídlí v lidské duši. Jste nástrojem, který odráží lidské ctnosti a zlé skutky obklopuje soucitem a láskyplností.

Borovice
Působí v souladu s korunní čakrou
"Jsem ucho přírodního království. Rostu hojně po celé Zemi. Naslouchám hlasům lidí a ve vaší řeči slyším zoufalství a sklíčenost. Slyším vaši bolest a rozumím jí, neboť dobře vidím výsledky lidské chamtivosti. Přesto vám však radím, abyste vyslali do světa pozitivní myšlenky. Nepropadněte negativní sebekritice. Važte si svého vnitřního já a dovolte, aby vaše láska odrážela vaše dobré úmysly, které chováte vůči svým mladším bratrům. Podělte se o svou lásku moje milé boží děti a naleznete mír, kamkoli se obrátíte.
Vložte ruce na můj kmen a já vám přinesu přijetí boží vůle na Zemi, přinesu vám pokoj a osvobodím vás od všech bojů. JSEM BOŽSKÉ SMÍŘENÍ, SMÍŘENÍ, SMÍŘENÍ."


Borovice meditace
Představte si, že stojíte mezi dvěma velmi vysokými borovicemi. Do vašeho těla proudí energie těchto stromů a přináší vám rovnováhu a uvědomění všeho, čeho jste dosáhli v této inkarnaci. Začínáte si uvědomovat, jak moc vás vaši duchovní přátelé milují a jak si vás váží. Žádný váš dobrý skutek neprošel bez povšimnutí a na stránkách času je zaznamenána každá pozitivní myšlenka, jež se zrodila ve vaší hlavě. Vdechujte vůni borového jehličí a nechejte se pročistit a osvěžit očistnými parami.


Dub
Představitel kořenové a korunní čakry.
"Jsem symbolem síly. Mé mohutné kořeny pronikají hluboko do půdy a mé rozložité větve sahají do nejvzdálenějších končin světa. Spatříte má semena rozptýlená po celé zeměkouli, mladé životaschopné stromky náhle vyrůstají v polích i na mýtinách. Stovky let jsem vyrůstal ve stínu hradů i v dohledu nejskromnějších lidských příbytků. Nevykazujte mě však pouze do hmotné říše. Mohu dosáhnout do duchovního království světla, kde také sídlím a dám vám nahlédnout do pokračování všeho života. Mohu vám pomoci pochopit věčnost a zprostředkovat vám vědění o zašlých časech. Jmelí, které občas vyrůstá na mých větvích, obnoví naše vzpomínky na dávné rituály provozované pod mými větvemi.
Vítr v mých listech vám umožní zaslechnout hudbu sfér a písně Sirén. Jsem ve spojení se zemí, s mou pomocí brzy zahlédnete mihotavé světlo přírodních duchů, kteří se skrývají pod mou ochranou. JSEM DUCHOVNÍ SÍLA, SÍLA, SÍLA."


Dub meditace
Vyhledejte bezpečí a pohodlí rozložitého dubu. Opřete se zády o jeho kmen a uvědomte si rytmus jeho dechu. Nechejte se pozvednout do světelných sfér, nechejte se unášet na křídlech laskavého větru. Naslouchejte zpěvu andělů, který se nese ze zlatých chrámů vzývání a uzdravení. Až se znovu vrátíte pod ochranu dubu, pošlete svou lásku dévě onoho stromu. Možná že dokonce zahlédnete postavu "zeleného muže" hledajícího posvátný dub. I on bude vaším přítelem a bude vás chránit před bolestí.

Jilm
Je v souladu se srdeční čakrou
"Jelikož jsem nejcitlivější ze všech stromů, byl jsem vybrán, abych lidstvu ukázal, co se stane, pokud nezanechá znečisťování a ničení lesů. Není náhoda, že trpím tím, co vy nazýváte "nemoc holandského jilmu". Byl jsem požádán, abych se obětoval pro planetu Zemi a pro lidstvo. Pro svou lásku a soucit, jež k vám chovám, jsem souhlasil s tím, že moje hmotné tělo pozná bolest a úzkost, že pocítím vyčerpanost a únavu. Moje míza přestává proudit. V mém kmeni páchne rozklad a smrt. Pohleďte na mě se soucitem, ale neplačte příliš, neboť má oběť je součástí mého vývoje. Déva a přírodní duchové mé aury budou mít z této zkušenosti prospěch. Všichni se znovu společně převtělíme do věku, kdy člověk zanechá všech svárů a bude připraven žít bok po boku se svými bratry, ať už jsou to zvířata, rostliny, nerosty nebo lidé. JSEM OBĚŤ, OBĚŤ, OBĚŤ.


Jilm meditace
Ve svých představách proměňte znečistění sužující tuto planetu v pozitivní obraz obnovy na svět pokrytý lesy a háji, které jsou čisté a neporušené. Představte si, že rozsáhlé lesní oblasti jsou vyhrazeny andělům a přírodním duchům. Představte si čisté a jiskřivé řeky a moře. Spatřete celou Zemi obklopenou světlem, podívejte se na sluneční paprsky zalévající nedotčenou planetu.

Kaštan
Je v souladu s čelní a korunní čakrou.
"Mnohokrát jsi za mnou přišla, abys položila své ruce na mou kůru a cítila energii proudící mým kmenem. Spojili jsme se a déva, která mi dává život se mohla smísit s láskou sídlící ve tvém srdci. Kdykoliv potřebuješ léčivou sílu, kdykoliv se ti nedostává energie, mohu ti pomoci. Někdy si snad připadáš ztracená v bludišti změn a já ti mohu pomoci čerpat z tvých vnitřních zdrojů.
Nikdy se neohlížej za tím, co pominulo, vždy se dívej kupředu k tomu, co má nastat. Představuji stálost přítomnosti a poskytuji ti jasný obraz tohoto okamžiku, který se už nikdy nevrátí. Okamžik, který právě pominul, je stejně jedinečný jako ty nebo já. Ani jeden okamžik žádného člověka se neopakuje.
Každý atom na této planetě prožívá své vlastní odlišné "nyní", které je součástí božské energie, jež stvořila mne, tebe i pomíjivý okamžik. Přesto jsem součástí tebe a ty jsi mou součástí. My oba jsme součástí chvíle, která právě zmizela. Vyskoč do budoucnosti s odvahou, silou a sebedůvěrou. JSEM JEDNOTA, JEDNOTA, JEDNOTA.


Kaštan meditace
Chtěla bych, abyste se vydali do přírody a našli si svůj vlastní strom, který vás k sobě přitahuje. Jakmile s oním stromem začnete meditovat, brzy pocítíte vzájemnou výměnu energie. Možná se budete muset několikrát vrátit, než k vám strom začne hovořit. Použijte svůj vnitřní zrak, abyste spatřili přírodní duchy, kteří působí uvnitř stromu. Posaďte se a dovolte lesním bytostem, aby se k vám beze strachu přiblížily. Naslouchejte ptačímu zpěvu a přivoňte k trávě a květům, které rostou v blízkosti jeho kořenů. Snažte se vnímat veškerou činnost stromu-spojíte se tak s dévou, z jejíž životní síly se těšíte.

Cedr
Působí v rovnováze s kořenovou a korunní čakrou.
"Rudá barva mého dřeva mě spojuje s prvkem ohně, takže znám salamandry, kteří obývají plameny přírody. Rozumím ohnivým emocím, mezi něž patří hněv, vztek a zuřivost. Mé větve a mé listoví však v horkých vyprahlých zemích poskytují stín a ochranu. V tomto smyslu jsem protilékem, neboť do každé situace vnáším jemný vánek umírněnosti.
Barva mého dřeva znamená odvahu a statečnost. Mohu vám pomoci podřídit vaši osobní vůli boží vůli. Moje energie vám pomůže transformovat oheň vášně z kořenové do korunní čakry. S mou pomocí tak dokážete přetvořit svůj základní instinkt ve skutečné zlato duchovního rozvoje. JSEM KLID, KLID, KLID."


Cedr meditace
Pociťujete-li hněv či rozmrzelost, najdete útočiště pod cedrem.obejměte jeho kmen a zhluboka dýchejte. Oheň, který hoří ve vašich nižších čakrách, se pomalu zmírní a rozmrzelost a hněv které pociťujete v oblasti hrdla, se rozplynou. Potom budete vnímat zklidňující a tišící energii cedru. Zmocní se vás klid. Již necítíte hněv, necítíte bolest. Zuřící oheň se stal malou jiskřičkou lásky ve vašem srdci.

Bříza
Je v souladu s čakrou solárního plexu.
"Mé větve a snítky se používají pro výrobu košťat, kterými vymetáte ze svých podlah prach a špínu. Tímto způsobem jsem se stala symbolem lidstva a mohu vám pomoci překonat sebeobdivnou zahleděnost do vlastního ega. My břízy jsme na této Zemi vysazován také proto, abychom se něčemu přiučily. Mnohé z nás rostou podél silnic nebo uprostřed lidských sídlišť. Vidíme ty nejhorší i nejlepší z lidských vlastností. Pozorujeme tragédie i lidskou statečnost.
V blízkosti našich kmenů byly vybojovány bitvy, v nichž zahynulo mnoho lidí. I my jsme trpěly. Byly jsme vyrvány ze země i s kořeny, padly jsme na zem ve jménu toho, čemu vy říkáte pokrok. Přesto vás stále milujeme a přejeme vám úspěchy. Vidíme, jak se zvedáte a znovu a znovu se snažíte. Ve skutečnosti vidíme nádhernou budoucnost, která leží před vámi, pokud se jen zastavíte a budete naslouchat vlastnímu srdci. Všechno bude dobré. JSEM NADĚJE, NADĚJE, NADĚJE."


Bříza meditace
Jste-li ve sporu sami se sebou nebo s druhými lidmi, vyhledejte břízu, posaďte se k ní a opřete se zády o její kmen. Brzy se budete cítit klidnější a najdete řešení svého sporu. Naslouchejte svému srdci a ne tomu, co by chtělo slyšet vaše nižší já. Záporná stránka vaší povahy dává přednost nesváru před smírem. Dovolte bříze, aby vás přivedla na cestu světla, kde vládne jen láska a odpuštění. Zažeňte temnotu a vpusťte dovnitř jas a krásu vlastní duše.

Jasan
Je v souznění s čelní a korunní čakrou.
"Před dávnými časy jsem byl znám jako strom života. Rád rostu v chladném a čistém horském vzduchu, daleko od znečistěných měst. Mé horní větve pozorují rozbřesk nového dne a blížící se noc. Pozoruji čerstvou krásu vycházejícího slunce a díkůvzdání zapadajícího slunce. Viděl jsem míjet čas v celém vesmíru, vím o minulých událostech i o těch, které teprve nastanou. Čas nemá velký význam, neboť mohu pohlížet do jiných dimenzí a chápu velkou pravdu, že existuje jen bezprostřední přítomnost. Všechno ostatní je pouhou iluzí. Mohu člověku zprostředkovat jasný obraz duševních rovin. Povzbudím vás, aby se vaše mysl vzepjala k novým myšlenkám a představám. Přinese vám to duševní i tvůrčí inspiraci.
Mohu se dorozumívat se vzdušnými bytostmi a číst poselství větru přinášejícího změnu. Pomohu utišit divokost elementálů běsnících v zimní bouři. Mé větve se ohýbají ve vichřici, ale nikdy se nezlomí. Mé kořeny pronikají do chladné půdy a hledají rytmus země. JSEM ŽIVOT, ŽIVOT, ŽIVOT."


Jasan-meditace
Položte ruku na kmen jasanu, zavřete oči a vnímejte, jak se energie stromu mísí s energií vašeho těla. Jasan vám zprostředkuje vidění dimenzí, které lidstvo dosud neobjevilo. Nechť se vaše srdce spojí s vaší myslí a pozvedne vás k vyšším mentálním úrovním. Přizvěte k sobě nymfy a vzdušné sylfy a dovolte jim, aby vás přenesli do království světla. Uvidíte tam lesy a zahrady plné stromů a květin, jaké na Zemi dosud nikdo nespatřil. Až se ze své meditace vynoříte, spojte své srdce s jasanem a uvědomte si neporušitelnost veškerého života. Přinese to radost do vašeho srdce a klid do vaší mysli.
4.11.2005 - Astrologie - Komentářů:1 - Přidat komentář - Přečteno:36878x

Názory čtenářů

gerlav 23.2. 6:12
No duchovni aspekty stromu a rostlin jdou zatim mimo mne :)

http://eeg.ic.cz
Poslední
Přihlášení - registrace


Nejnovější texty
Pedig a Slovensko
Skupca - Skupča :-))
...k zamyšlení.....
Instalace programu Manžel
Tak nejak mi to prislo opravdové.....
PF od ČEZ
Hledají se účastníci pro novou reality show !!!
Manžel na zabití
trocha kresleného humouru... :o)
Když máte syny,
O odstraňování chloupků
Těhotenství-Nejkrásnějších 9 měsíců v životě ženy

Skupca - Fotogalerie
Reklama:
Další blogy - deníčky
Šikovné odkazy (882)
recepty (581)
ANDROMEDA (490)
Moje oblíbené recepty (443)
Hlbší pohľad na život (373)
Moje závislosti (151)
Najkrajšie slová (148)
Skupča :-)) (141)
Navody/Tutorials (127)
Patchwork (104)
RECEPTY (89)
Zajímavosti pro všechny (77)
Sem a tam (72)
Pleteme s Dulinkou (72)
OLINKA -OLDŘA (69)
Cesta za růží (66)
Vítejte a pomějte se! (65)
Postřehy z mojí hlavy (62)
Tvořivý blogísek (56)
Zajímavé články na internetu (53)
Blog o zdraví, kráse, čistotě, práci prostě o životě :) (50)
Kosmetika Avon.net (48)
Váš nejmilejší polštářek ke snění! (48)
Všechno nebo víc (44)
Felis Sapiens (43)
Můj bloček (42)
Povídky (41)
Život okolo mne (41)
Recepty (40)
hobbyland Milib (39)
Nápověda - FAQ
Co je to blog nebo deníček?
Můžu si založit svůj vlastní?
Může si někdo cizí číst mé příspěvky?
Přečtěte si