Komerční příspěvky mohou vkládat pouze uživatelé, kteří si jejich zobrazení zaplatí. Více info - FAQ.

Felis Sapiens

Z deníku šílené Sephinky

Tancuj, tancuj, vykrůcaj, vykrůcaj, len mi pecku nezrůcaj...

CzechTek a způsob jeho zakončení rozvířil stojaté vody internetových diskuzí a rozdělil účastníky v zásadě do dvou nesmiřitelných táborů: bratr proti bratrovi, kamarádka proti kamarádce, milenka proti milenci, manžel proti manželce. Bylo jasné, že poteče krev. A tekla. Padaly nadávky hrubého zrna, z nichž mezi ty publikovatelné patří např. "smažky", "fetky", "komouši", "kreténi", "idioti" a mnohé a mnohé další, bo čeština je jazyk převelice bohatý. (Jedním filosofem všedního dne - pochopitelně skrytým za anonymitou internetu - jsem byla dokonce nazvána "kechubou". Netuším, co to je, takže pokud to někdo ví, Vaši odpověď uvítám.)

Asi nejvíc mě pobavili sedmnáctiletí "právníci" - ti měli okamžitě jasno, ačkoliv, jak vyplynulo z další diskuze s nimi, mají rozhled německého ovčáka, pletou si demokracii s anarchií a netuší, že jejich svoboda končí přesně tam, kde začíná svoboda druhých.

Dále mě značně rozveselili razantní kritici současné politické scény, kteří ovšem nechodí k volbám, protože se o politiku nezajímají. Příští rok ale možná půjdou - chytili se Strany zelených, takových pěkných, kulaťoučkých melounků (tj. na první pohled zelení, uvnitře rudí), kteří ve svém volebním pseudoprogramu např. vůbec nepočítají s důchodovou reformou. Jasně, po nás potopa, pomyslela jsem si a ihned si vše dala do souvislosti s nedávným protipovodňovým cvičením.
Ostatní vulgární primitivové byli spíše k pláči.

Jakékoliv násilí naprosto odsuzuji. Je mi líto zraněných a vůbec nemám radost z toho, že to takhle dopadlo. Je mi líto, že celá záležitost byla silně zdramatizována a zpolitizována. Zdá se, že pochybení jsou na obou stranách, ale vzhledem k tomu, že se u nás koná celá řada hudebních festivalů, kde nejsou žádné problémy, zabránit se tomu všemu jistě dalo. Místo toho organizátoři akce všechno tutlali, odmítali komunikovat s místním zastupitelstvem a CzechTek vydávali za soukromou oslavu léta či za oslavu narozenin. Ruku na srdce - tolik hostů si přece nezve ani královna Alžběta.

Není nezajímavé, že v západoevropských státech se akce typu CzechTek pořádat vůbec nesmějí. Probíhají pouze u nás, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku, jak jsem se dozvěděla na internetu. Navíc jít pouštět uc-uc kravál do přírody, to je stejná pitomost jako lézt do spacáku v pyžamu, jak říká můj táta, ještě před třiceti lety aktivní čundrák.

Ze své pozice nemohu jednoznačně říct, jestli byl policejní zásah zcela adekvátní dané situaci. Nebyla jsem tam a v PČR jsem nikdy nepůsobila. Po osobních zkušenostech z roku 2000, kdy jsem při příležitosti zasedání IMF pracovala na dopravním dispečinku a kvůli demonstrantům byla nucena přespat v Kongresovém centru (přikrytá pouze ubrusem, v kontaktních "kočkách" a bez jídla, protože jsem se neměla jak dostat domů), ale vím, co takový dav dokáže: chová se naprosto iracionálně, jak před cca 120ti lety popsal G. Le Bon. Nikdo nemůže dopředu vědět, jak se dav zachová. Zkusme si představit situaci, že těch 5000 lidí něco provede, něco zničí nebo někomu ublíží - kdo by měl v takovém případě za to vše zodpovědnost? Kdo by v takovém případě uhradil škody? A policie by byla zase ta špatná a každý by hned mudroval o tom, že svoji situaci nezvládla. Nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Hodně se diskutuje o policejní brutalitě. Ty obrázky jsem viděla a skutečně to na PČR nevrhá dobré světlo. Zdá se, že to vážně pořádně přehnali a že zcela neprofesionálně sem tam třískli neviného, který se chtěl opravdu jen bavit. Na druhou stranu, jak je možné, že bylo zraněných tolik policistů, dokonce těžkooděnců? To je mi stále záhadou stejně jako to, co bylo opravdu mezi Marylin Monroe a Kennedyovými a kdo opravdu stiskl spoušť v Dallasu, abych parafrázovala agenta Coopera.

Nevím, jak to celé skončí. Vím jen, že kdybych si vzala magič, pozvala pár stovek kamarádů a kamarádek a šla bych dělat kravál k sousedovi Josefu Š., nemohla bych se divit, kdyby na mě přiletěl s hráběmi.

2.8.2005 - Společnost - Komentářů:5 - Přidat komentář - Přečteno:95146x

Názory čtenářů

vladko001 6.9. 1:44
TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE, VÝZKUM VĚDOMÍ A GLOBÁLNÍ KRIZE.

Některé náhledy lidí prožívajících zvláštní stavy vědomí se přímo vztahují k současné globální krizi a její souvislosti s vývojem vědomí. Ukazují nám, že v moderním světě exteriorizujeme mnohé ze základních témat perinatální dynamiky, s nimiž se jedinec, jenž prochází hlubokou osobní transformací musí setkávat a vnitřně vyrovnávat. Tytéž prvky, s nimiž bychom se střetli v procesu psychologické smrti a znovuzrození, tvoří obsah našich večerních zpravodajských pořadů, což platí zejména pro fenomény, které charakterizují oblast BPM III.

Pravidelně můžeme pozorovat, jak se v různých válkách, revolučních převratech, rostoucí kriminalitě, terorizmu a rasových nepokojích projevují důsledky bezuzdných agresivních impulsů. V bezprecedentní míře se prosazuje sexualita, o čemž svědčí nespoutaná sexuální volnost mezi mladistvými, promiskuita, volné manželské svazky, knihy a filmy plné sexu, práva homosexuálů, sadomasochistické experimenty, a další. V moderním světě začínají také narůstat projevy démonických prvků, dochází k renesanci satanských kultů a čarodějnictví, stoupá popularita hororových knih a filmů s okultní tématikou, přičemž satanisticky motivované zločiny tuto skutečnost jenom podtrhují. Skatologický rozměr lze evidentně vnímat ve stoupající míře průmyslového znečišťování, hromadění odpadních produktů a rapidně se zhoršujících hygienických podmínkách ve velkých městech.

Mnozí lidé, s nimiž jsme pracovali, docházeli k závěrům, že se lidstvo nachází na rozcestí mezi kolektivním zánikem anebo evolučním skokem vědomí, který nemá v historii obdoby. Terence McKenna (1992) se k této záležitosti vyjádřil velmi lakonicky, ale výstižně: "Ať tak či onak, historie hloupé opice je u konce." Zdá se, že my všichni procházíme procesem, který je paralelní s fenoménem psychologické smrti a znovuzrození, s nímž se mnozí lidé individuálně setkávají ve zvláštních stavech vědomí. Budeme-li se i nadále nechat slepě ovládat těmito problematickými destruktivními a sebedestruktivními tendencemi, které vyvěrají z hlubin nevědomí, nelze pochybovat, že zničíme nejen sami sebe, ale i veškerý život na této planetě. Avšak, podaří li se nám tento proces v dostečně velkém měřítku vnitřně zpracovat, můžeme dosáhnout tak výrazného pokroku, že bychom se ve svém vývojovém úseku, který jsme doposud urazili od období primátů, posunuli o notný kus dále. I když se snad zdá, že se jedná o předpoklad z oblasti utopie, může to být naše jediná reálná šance.

Zkusme nyní pohlédnout do budoucnosti a odhadnout, jaké možnosti by nás čekaly, pokud by se nám podařilo v reálném světě aplikovat koncepce, které vyplývají z transpersonální oblasti a nových vědeckých paradigmat. Je třeba konstatovat, že nové náměty a koncepce, třebaže výsledky posledních výzkumů jsou opravdu velmi impresivní, stále ještě neutváří úplný a komplexní světonázor, ale spíše představují jakousi nesouvislou mozaiku. Čeká nás ještě mnoho práce, zejména v oblasti shromažďování dalších informací, formulování nových teorií a dosažení kreativní syntézy. Kromě toho, nelze ve světě očekávat žádné výrazné změny dříve, než se podaří docílit, aby současné informace oslovily mnohem širší okruh lidí.

Avšak, dokonce ani radikální intelektuální posun k novému paradigmatu realizovaný ve velkém měřítku nemusí ke zmírnění globální krize a změně našeho celkového destruktivního chování vůbec stačit. Síly, které tento destruktivní cyklus pohání, pramení hluboko v nevědomí, proto sotva mohou být neutralizovány pouze změnou kognitivních struktur a formováním nového světonázoru. Co se spíše žádá, je, aby lidstvo prošlo hlubokou emoční a duchovní transformací. S využitím stávajících důkazů je možné navrhnout určité strategie, které mohou tento proces usnadnit a podporovat.

Jakékoliv úsilí o změnu vývoje lidstva by mělo začít psychologickou prevencí, kterou je třeba uplatňovat již v raném období. Informace z oblasti prenatální i perinatální psychologie nám naznačují, že je možné odvést značný kus dobré práce, podaří-li se změnit podmínky vztahující se k těhotenství, porodu a poporodní péči, to znamená zvýšit v průběhu těhotenství úroveň emoční připravenosti matky, realizovat přirozený porod a v poporodním období zdůrazňovat význam emočně nezastupitelného kontaktu mezi matkou a dítětem.

O významu výchovy dětí, stejně tak i o katastrofálních emočních důsledcích traumatických podmínek v období dětství, bylo napsáno mnoho. Zcela nepochybně jde o oblast, kde je nezbytné uplatňovat nepřetržitou výchovu a vzdělávání. Avšak, aby bylo možné veškeré teoreticky známé principy aplikovat, je nutné, aby sami rodiče dosáhli dostatečné emoční stability a vyzrálosti. Z mnoha zkušeností víme, že se emoční problémy přenáší jako temné prokletí z generace na generaci a proto neustále čelíme velmi složitým situacím.

Humanistické a transpersonální psychologie rozvíjejí účinné prožitkové metody sebezkoumání, léčby a transformace osobnosti. Některé vyplývají z terapeutické tradice, jiné zase představují moderní adaptace dávných duchovních praktik. K dispozici jsou rovněž přístupy, které lze realizovat, díky příznivému poměru počtu mezi profesionálními terapeuty, klienty a ostatními, v kontextu svépomocných skupin. Systematická práce v takových skupinách může vést k duchovnímu otevření, jehož je v kolektivním měřítku zoufale zapotřebí, jestliže má náš druh vůbec přežít.

Jednou ze základních podmínek celého procesu je šířit veškeré informace o zmíněných možnostech a motivovat tak dostatečné množství lidí k jejich využití.

Zdá se, že se účastníme dramatického závodu o čas, který nemá v celé historii lidstva obdoby. V sázce není nic menšího než budoucnost života na této planetě. Budeme-li se i nadále řídit starými strategiemi, které se ve svém důsledku projevují zjevně vysoce destruktivním a sebedestruktivním způsobem, není příliš pravděpodobné, že lidský druh přežije. Avšak, budeme-li v dostatečném počtu podstupovat proces hluboké vnitřní transformace, můžeme dosáhnout takové úrovně vývoje vědomí, kde si onen učebnicový název Homo sapiens - člověk rozumný, plně zasloužíme.

http://www.holos.cz/holoscentrum/holotropni_dychani/napsali/korenynasili.html

pokud bys snad chtěla si přečíst můj názor na takové akce,tak můžeš tady:

Diskuse
CzechTek
STANDO! A

16.9.2005 18:43 vložil vladko 001

STANDO!
A CO KDYŽ JE OHROŽENA I DŮVĚRA V MLADÉ LIDI?

UŽ JSEM SE NA TÉMA CZECHTEC
VYJADŘOVAL I JINDE--ZADEJTE SI MOJE JMÉNO,NEBO PŘEZDÍVKU vladko001
A GOOGLE VÁM TO NAJDE.COBYŠUP.
PO PŘEČTENÍ TVÉHO ČLÁNKU V LIDOVKÁCH--SE MI ZDÁ,ŽE TEPRVE NYNÍ SE TA MLÁDEŽ KONEČNĚ PROBRALA Z TOHO TECHNO-ČI JINÉHO RAUŠE A TEPRVE AŽ NYNÍ SE ZAČÍNÁ ZAJÍMAT,COŽE ZA DIVNOUROSTLINKU TA DEMOKRACIE VLASTNĚ JE A ŽE BY SE SNADTAKY--KROMĚ TÉ SPOUSTY KRAVIN,CO MAJÍ V HLAVÁCH--MĚLI TAKY ZAJÍMAT O TO,KDO,KDY,JAK A HLAVNĚ PROȧ§§
TADY NĚKDO MŮŽE MANIPULOVAT POLICEJNÍMI KORDONY NA MANÉVRECH ZA DESÍTKY MILIONŮ KORUN Z PENĚZ DANOVÝCH POPLATNÍKŮ.§§§§§§

DOPOSUD TO VYPADALO TAK,ŽE JIM JSOU TYHLE SOUVISLOSTI ŠUMAFUCK.

ASI BYCHOM JE TĚŽKO HLEDALI NA DEMONSTRACÍCH PROTI INICIATIVNÍMU A NESTYDATÉMU FÍZLOVI PŘIBYLOVI A JEMU PODOBNÝM PREVÍTŮM,KTEŘÍ SE TU UŽ PĚKNĚ DLOUHO PROPRACOVÁVALI KE KLÍČOVÝM FUNKCÍM VE STÁTNÍ SPRÁVĚ,PŘESTOŽE TAM NEMAJÍ CO DĚLAT!!!
AŽ KDYŽ SI ČICHLI K POLICEJNÍM PENDREKŮM BIJCŮ MLADÉHO HUSÁKA--JAK PŘÍZNAČNÉ JMÉNO..
SE NAJEDNOU JEŽÍ A OŠÍVAJÍ A PTAJÍ:;CO JE TO ZA FÍZLY?;

INU-PLATÍ JEŠTĚ STÁLE ONO:CHYTRÉMU NAPOVĚZ,HLOUPÉ MUSÍ Z LETARGIE PROBRAT KOPANEC.
POKUD BY SE TOTIŽ TENTO MOR NEMYŠLENÍ A POLITICKÉ NEANGAŽOVANOSTI ROZŠÍŘIL,
--PO VZORU JEHOVISTŮ--TĚCH SE TO TAKY NETÝKÁ--ZA NĚ TO VŠAK UŽ BRZY VYŘEŠÍ JAHWE
PAK BYCHOM TADY ASI STANDO,SPOLU S VAŠKEM HAVLŮ A PÁR DALŠÍMA KICHOTAMA--ZBYLI NA ŘEŠENÍ TĚCH ;SYSTEMATICKÝCH ÚTOKŮ NA DEMOKRACII A LIDSKÁ PRÁVA;
ZBYLI SAMI.
A TO BY SES PAK DIVIL,CO VŠECHNO JSOU TI ŠPATNĚ VOLENÍ ZÁSTUPCI LIDU--VE JMÉNU VĚTŠINOVÉHO POPULIZMU--S TĚMI SVÝMI PARAGRAFY A PRAVOMOCEMI NAPÁCHAT.
DOKUD SE JEŠTĚ MUSÍ OBÁVAT,ŽE SI TO PŘED VOLBAMI S NĚJAKOU VRSTVOU OBYVATELSTVA ROZLEJOU,TAK SE SNAŽÍ Z TOHO NĚCO VYTŘÍSKAT,I KDYŽ JIM TO TECHNO JE TAKY PROTI SRSTI.
POKUD BY BYLI U MOCI,TAKY BY SE ZVIDITELNILI OBDOBNĚ.
FÍZLŮ,OCHOTNÝCH PLNIT POLITICKÉ OBJEDNÁVKYMOMENTÁLNĚ VLÁDNOUCÍCH,BUDE VŽDY DOST.
A TO PROSÍM,JEŠTĚ NEMÁME STANNÉ PRÁVO KVŮLI POVODNÍM A TERORISTŮM,JAKO V USA.
TO BY BYL TEPRV MAZEC.§§§
NĚJAKÝ ;PATRIOT ACTS; SE UŽ URČITĚ NĚKDE V ŠUPLÍKU NAJDE.

OTTÁZKA TEDY ZNÍ:KOLIK Z TÉ NAŠÍ ZLATÉ ČI JINAK ZABARVENÉ MLÁDEŽE MÁ SKUTEČNÝ A OBČANSKY ANGAŽOVANÝ ZÁJEM O DEMOKRACII A NEPLETE SI TO S MOMENTÁLNÍM PROSAZOVÁNÍM SVÝCH VÁŠNÍ A CHOUTEK?
UVIDÍME--VOLBY JSOU ZA PÁR...A TŘEBA SE NÁM TA MLÁDEŽ JEŠTĚ VYBARVÍ.
ZATÍM SE ZDÁ,ŽE RŮŽOVO-RUDÁ ASI JEJÍ OBLÍBENÁ BARVA NEBUDE.

POKUD BY SE VŠAK MĚL KONAT NĚJAKÝ DALŠÍ TEK,ČI JINÁ PODOBNĚ UŘVANÁ AKCE,TAK DOUFÁM,ŽE SE NENAPLNÍ VIZE JARDY PLESLA Z LIDOVEK13,08,2005--
ABY SE TO KONALO-PO VZORU ZURYCHU-V PRAZE.
TEN DAV--MÁ TAM SNAD BÝT AŽ 1 000 000 TEKAŘŮ--BY ASI NEJSPÍŠ NEVYDÝCHALI LIDI,KTEŘÍ NEMÍNÍ ČEKAT,AŽ JIM ZA PÁR LET NĚJAKÝ SOUD PŘIZNÁ NÁHRADU UTRPĚNÝCH ŠKOD.
TAKŽE UŽ RADŠI STANDO OBVOLÁVEJ TY SVOJE KAMARÁDY A DŮRAZNĚ JIM DOMLUV,ABY SE VE VLASTNÍM ZÁJMU RADŠI DOBROVOLNĚ UKLIDILI NA NĚJAKOU OPUŠTĚNOU VOJENSKOU ZÁKLADNU.
MOŽNÁ,ŽE PAK I TEN STARŠÍ LID--PODLE HESLA--SEJDE Z OČÍ,SEJDE Z MYSLI.
SE S TÍMTO UŘVANÝM CIRKUSEM SMÍŘÍ A NEBUDE POŽADOVAT PO SVÝCH ;VYVOLENÝCH; ZÁSTUPCÍCH DALŠÍ PARAGRAFY A DRAKONICKÁ OPATŘENÍ.
DRAKON BYL STARÝ ŘEK A TAKY TO ŘEŠIL BRUTÁLNĚ.

JINAK BY NÁM TADY MOHLA OPRAVDU VYPUKNOUT ZARYTÁ MEZIGENERAČNÍ VÁLKA A NEMYSLÍM,ŽE BY Z TOHO BYLA KTERÁKOLIV STRANA PŘÍLIŠ ;HAPPY;
DOKONCE SE BUDE TA NAŠE MLÁDEŽ MUSET SMÍŘIT I S TÍM,ŽE POLICEJNÍ PSI BUDOU PROVĚŘOVAT,ZDA SNAD OPRAVDU NEJSOU SPONZORY OBDOBNÝCH AKCÍ NĚJACÍ DROGOVÍ DEALEŘI.
I VE VZTAHU K TĚM ;BAVÍCÍM SE DĚTEM;PLATÍ ONO OSVĚDČENÉ:DŮVĚŘUJ,ALE PROVĚŘUJ.

PS!NA SKYPE SE MNĚ UŽ NA NÁZOR NĚJACÍ MLÁDEŽNÍCI PTALI A TAK JSEM TO PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZÁJEMCE UVEDL ZDE:

ČEKAJÍ NÁS ALE V BUDOUCNU OPRAVDU ZÁVAŽNĚJŠÍ PROBLÉMY,NEŽ ABYCHOM SI MOHLI DOVOLITPOLICAJTY A JEJICH VNITŘNÍ INSPEKCE POŘÁD DOKOLA TAKOVÝMITO HRÁTKAMI S ČERTEM TEK-TECHEM.
NOTABENE ZA DESÍTKY MILIONŮ.

TI CHYTŘÍ TO UŽ VÍ DÁVNO,TĚM HLOUPĚJŠÍM TO SNAD --
ROZDÍL MEZI DEMOKRACIÍ A ANARCHIÍ--
NEBUDE POTŘEBA VYSVĚTLOVAT DRSNĚJI,NEŽ JE V NORMÁLNĚ FUNGUJÍCÍCH DEMOKRACIÍCH ZVYKEM.
PS!ROZUMNOU DEBATU JSEM OCHOTEN VÉST I NA SKYPE.
vladko001

CzechTek
Jen se zamyslete,;LIDSTVO;

25.8.2005 10:11 vložil vladko001


To: ORSULIKL@SEZNAM.CZ
Sent: Sunday, August 21, 2005 12:39 AM


TECHNO-BEZVA BYZNYS?
JARDA PLESL V L.N.13.080.2005 DOPORUČUJE PAROUBKOVI,ABY:; NEMYSLEL
JAKO ŠTĚPÁN;,ALE RADĚJI PŘEMÝŠLEL,JAK, PO VZORU CURYCHU,NALÁKAT 1
000 000 TECHNAŘŮ DO PRAHY.
UŽ JSEM JINDE UVEDL.ŽE SVĚT SE POMALU,ALE JISTĚ ŠINE K NĚJAKÉ FORMĚ
PRIMITIVIZMU.VIZ PŘÍLOHA:
Techno vrací člověka do pravěku
Technoparty a několikadenní oslavy jihoamerických indiánů mají dost
znaků podobných
Rytmus techno hudby vyvolává euforii a stmeluje ;kmen;. Techno ale
zároveň svou hlasitostí poškozuje sluchové buňky. Názory na tento
druh zábavy se různí. Nejenom u laiků, ale také u odborníků.
Oslava jihoamerických indiánů kmene Yanomomo trvá tři až čtyři dny.
Tančí, popíjejí nápoj o ;síle; velmi slabého piva, muži pozvaní z
jiných osad navazují známosti s dívkami hostitelů.
Zvyky indiánů lepší než praxe v Česku
Jednoduchý rytmus tance udávají bubínky, občas se ozve flétna nebo
píšťala. Monotónní, hodně rytmická hudba.
;Cílem je urychlit účinky zkvašeného alkoholu,; říká etnograf
Mnislav Zelený, který studuje život a zvyky indiánů už mnoho let.
Hudba a pití přivádí tanečníky do transu. ;Otevírají; se k vnímání
virtuálního
světa duchů žijících všude kolem v přírodě.
Zábava jihoamerických indiánů podle jeho zkušeností upevňuje
etnickou pospolitost a sounáležitost lidí s celým kmenem, který je
mnohdy
rozptýlen na drobné a vzdálené osady, a zároveň dává příležitost
najít si ženu.
Důvodem k uspořádání oslavy nejsou svátky nebo narozeniny. ;Žádný
hmatatelný podnět neexistuje. Oslavu si připraví jenom proto, že
skupina lidí má chuť se pobavit. Je to tedy podobné jako u
technoparty,; říká doktor Zelený.
Touha pobavit se je lidem přirozená. Je to atavismus hluboce
zakořeněný v naší osobnosti.
Etnograf ale zároveň upozorňuje na jeden podstatný rozdíl mezi
indiánskou oslavou a technoparty. Několikadenní zábava v pralese
probíhá vždy se souhlasem náčelníka kmene, odehrává se na
vymezených prostorách a jejími účastníky jsou prakticky všichni.
Ve srovnání s českou realitou jsou na tom tedy indiáni díky svým
zvykům podstatně lépe než našinec. Ať už v roli účastníka
technoparty, nebo obyvatele obce v blízkosti louky s aparaturami.
Jako by se zastavil čas
;Každý rituál je vždy spojen s pocity extáze, jistým vytržením z
reality,; říká kulturolog Václav Soukup z Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy. A je zcela lhostejné, zda jde o technoparty,
karneval, bohoslužbu nebo iniciační obřad, při kterém se chlapci
stávají muži
Pro účastníky jakéhokoliv obřadu jako by se na nějakou dobu
zastavil čas. Vnímají svět jinak a hudba tento pocit vytržení ze
skutečnosti
umocňuje. ;Jako hypotézu lze říct, že technoparty otevírá možnost
vstoupit do krajiny zastaveného času a prožít tak něco odlišného
než normálně,; dodává Václav Soukup. Změny ve vnímání reality se
projevují také v chování účastníků technoparty. Podle psychiatra
Oldřicha Vinaře hraje velkou roli rytmus, jemuž se člověk snaží
přizpůsobit. Díky tomu se dostává do transu a podává pak větší
fyzický výkon než normálně.
;Působí to podobně, jako když se domorodci bubnováním udržují po
dlouhou dobu v kondici,; říká Vinař.
Názor, že technoparty působí na lidi jako droga, je podle
psychiatra příliš zkresleným pohledem na věc. ;Spíše se dá mluvit o
jisté
závislosti na atmosféře koncertů a na partě, která se tam vytváří.;
upřesňuje Vinař. Stejně opatrně posuzuje vžitý mýtus, že
technoparty je ideálním prostředím pro narkomany. ;Možná ano, ale
hudba a rytmus
sám určitě nevyvolává chuť na drogu,; poznamenává.
Příplatky za hlučné prostředí
;Techno je elektronická hudba určená hlavně k tanci. Typický je pro
ni opakující se rytmus a většinou syntetické zvuky, ale může být
doplněna i útržky lidských hlasů nebo běžných hudebních nástrojů,;
říká hudební publicistka Jana Kománková.
Techno se ale vyznačuje také značnou hlasitostí. Hygienici na
některých koncertech naměřili až 120 decibelů. Takový hluk panoval
dříve například v dílnách na výrobu kotlů a dělníci za to měli
nárok na příplatek v rizikovém prostředí.
Jejich sluchová soustava ale bez ohledu na toto přilepšení k
výplatě reagovala zcela přirozeně - ztrátou receptorů, vláskových
buněk...
;Vláskové buňky ve vnitřním uchu, dlouhodobě přetěžované hlasitým
zvukem, se raději rozhodnou pro sebevraždu. Kvůli tomu pak člověk
přestává slyšet vysoké tóny,; vysvětluje profesor Josef Syka, který
se v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR zabývá poruchami
sluchu.
Týká se to hlavně lidí, kteří se pohybují v hlučném prostředí i
několik hodin denně. Například dělníků u sbíječek, pokud
nepoužívají chrániče sluchu.
Endorfiny v roli ochránců sluchu?
Přechodný pokles činnosti vláskových buněk často postihuje třeba
návštěvníky technoparty, takže po návratu domů na několik hodin i
dní hůře slyší. Někdy trpí i tzv. zvukovými šelesty, což se
projevuje
pískáním v uchu, které může trvat i měsíce.
Poněkud radostnější zprávu má profesor Syka pro členy rockových
kapel. Když si je při jednom výzkumu pozvali vědci na přezkoušení
sluchu,
zjistili překvapivou věc. Rockeři měli méně poškozený sluch než
muzikanti ze symfonického orchestru. Hůře slyšeli zejména symfonici
hrající na dechové a bicí nástroje.
A jak si profesor Syka tento fakt vysvětluje? ;Předpokládáme, že
roli jakési ochrany sluchu sehrávají endorfiny. Víme, že tento
hormon uvádí hráče do euforie. což může posílit obranu buněk ve
sluchovém aparátu
před nadměrným hlukem. Ale tuto hypotézu musí potvrdit až další
výzkumy,; zdůrazňuje profesor Syka.
***
Pořádání několikadenních oslav mají jihoameričtí indiáni promyšlené
mnohem lépe než my v České republice
Technaři a indiáni
Účastníci technoparty mají pravděpodobně stejné prožitky jako
jihoameričtí indiáni kmene Yanomomo při svých několikadenních
oslavách. Pociťují euforii, sounáležitost s ;kmenem; a při tanci
podávají mimořádně vysoký fyzický výkon.
Výzkum vlivu technohudby na člověka odhalil několik zajímavých
skutečností
Za radost a fyzickou výdrž se platí. Účastníci technoparty riskují
postupné zhoršování sluchu. Vláskové buňky ve vnitřním uchu
přetížené nadměrným hlukem odumírají, takže pravidelní návštěvníci
technoparty
přestávájí slyšet vysoké tóny.
Rytmus burcuje tělo k tvorbě hormonu beta-endorfinu, považovanému
za drogu radosti. Člověk díky tomu zažívá euforii.
Rytmus uvádí lidský organismus do transu, takže svaly jsou schopny
mnohem větší námahy než obvykle. Tento efekt je ještě umocněn
hlasitostí hudby.
Lidové noviny, 06. 08. 2005, Josef Matyáš; Josef Matyáš, redaktor
References


NĚKTEŘÍ PŘÍSLUŠNÍCI DRUHU HOMO SE TOTIŽ,ZDÁ SE,CHTĚJÍ BAVIT AŽ DO ÚPLNÉHO ZBLBNUTÍ,POPŘ.ODPADNUTÍ.

A ŽE SE TI TZV. NONKONFORMISTI NECHÁVAJÍ UPLÁCET--PARDON -SPONZOROVAT CANONEM A COCA-COLOU ?INU,TO JE UKÁZKA,ŽE SVĚT NADNÁRODNÍHO BYZNYSU UŽ PROSAKUJE VŠUDE-ABY MU NÁHODOU NĚJAKÁSKUPINKA POTENCIÁLNÍCH KONZUMENTŮ NEZBĚHLA KE KONKURENCI.

MÁME SE TEDY TAKÉ PLÁCNOUT PŘES KAPSY,POPŘ.PŘENECHAT SPONZORING TĚM DROGOVÝM DEALERŮM?A NEBO JIM JEN ZDARMA ZAPŮJČIT STADION?

JE TOHLE TA LEPŠÍ VARIANTA BOLŠEVICKÉ SPARTAKIÁDY?

VŽDYT TEHDY ŠLO TAKÉ O TO,ABY SE NÁM MLÁDEŽ BAVILA-AKTIVNÍM SPORTEM,NA ČERSTVÉM VZDUCHU.!A PŘEDVEDLA LIDU,ŽE TO S NÍ NENÍ TAK ŠPATNÉ,JAK SE UŽ TEHDY VŠEOBECNĚ REMCALO.

JENOM TY TANEČKY BYLY PONĚKUD STROJENĚJŠÍ A TÉ TRÁVY A JINÉHO SVINSTVA SE TAM TOLIK NEKONZUMOVALO!A ŽE SE MNOZÍ VOŽRALI PIVEM?TO JE PŘECE :;ČESKÝ NÁRODNÍ TEKUTÝ CHLÉB;

TAKŽE,PÁNI SLÁDCI--KTERÝ CHMELAŘSKÝ KONCERN TO SPONZNE U NÁS?

TAKŽE JEŠTĚ JEDNOU:DEGENEROVANÁ PSEUDOKULTURA NA ÚROVNI POTULNÝCH KOČOVNÝCH TLUP DO PRAHY NEPATŘÍ!

TO PRO PŘÍPAD,KDYBY SNAD PAN HAVEL BYL TAKY PRO,ABY SE NÁM-KROMĚ JINÝCH INDIVIDUÍ,SE KTERÝMI SI POLICAJTI NEVÍ RADY--POTLOUKALI PO ULICÍCH OBDOBNĚ PROBLÉMOVÉ TLUPY SE PSY-BEZ NÁHUBKU ATD,NA KTERÉ SE NABALUJÍ DALŠÍ SOMRUJÍCÍ SUBKULTURY.

NOTABENE KDYŽ NYNÍ-PO TĚCH MANÉVRECH NA LOUCE-JSOU NA SEBE TECHNAŘI A POLIŠI ALERGIČTÍ.

POKUD BYCHOM CHTĚLI PRAHU ZPOPULARIZOVAT ZROVNA PRO TUHLE SORTU MASOVÝCH TURISTŮ, KTEŘÍ PŘÍLIŠ O TU STANDARTNÍ KULTURU DIVADEL,MUZEÍ A JINÝCH PAMĚTIHODNOSTÍ ,ZÁJEM NEMAJÍ,PAK BY SE MOHLO STÁT,ŽE BY SI TI SERIOZNĚJŠÍ TURISTI U PRAHY PŘIPSALI:

;OHAVNÉ MĚSTO,JEHOŽ KRAVÁL HVĚZD SE DOTÝKÁ;.

NAVÍC,NYNÍ BUDOU MÍT POLICAJTI ČÍM DÁL VÍC PRÁCE S HLEDÁNÍM POTENCIÁLNÍCH TERORISTŮ. A JESTLI SI PAN PLESL ,ČI JINÍ STEJNĚ CHYTŘÍ MYSLÍ,ŽE KDYŽ SI TO MŮŽE DOVOLIT CURYCH,TAK PRAHA TAKY,TAK BYCH MĚL PRO NĚJ RADU,ABY NAPSAL REPORTÁŽ O ROZDÍLECH MEZI ŠVÝCARSKOU POLICIÍ A PROTIDROGOVOU ROZVĚDKOU--ANO,I TAM VEDOU S DEALERY DOST MARNÝ BOJ,OBČAS JE DOST DRSNĚ VYTLAČUJÍ Z CENTER MĚST--I TY CHUDÁČKY-ZÁVISLÉ KONZUMENTY. A TOU NAŠÍ POLICIÍ,JEJÍŽ 3 DENNÍ MANÉVRY STÁLY PŘES 30 MILIONŮ.

MOŽNÁ SE PAK I JÁ PŘESTANU DIVIT,PROČ SI VE MĚSTĚ,V JEHOŽ SKLEPECH JE ZLATO VŠELIJAKÝCH PRAPODIVNÝCH DIKTÁTORŮ A DROGOVÝCH DEALERŮ ,DOVOLÍPOŘÁDAT AKCE TĚCH,KTERÝM BY TI DIKTÁTOŘI--PRO JEJICH LÁSKU KE SVOBODĚ?--

--ZARUČENĚ ŠLÁPLI NA KRK.,JAKO TI OSTŘÍ HOŠI BUBLANA A PAROUBKA.

INU,MOŽNÁ TAM BEROU--ZA TY PRACHY-NĚCO NA UKLIDNĚNÍ,ABY TO VYDRŽELI.

PS:GEORGE SOROS-75 LET, ŽID-Z BUDAPEŠTI- PO SVÉM ÚTĚKU PŘED KOMUNISTICKOU DIKTATUROU STUDOVAL NA PROSLULÉ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS KDE BYL JEDNÍM Z JEHO UČITELŮ RAKOUSKÝ EMIGRANT,POZDĚJŠÍ NOSITEL NOBELOVY CENY SIR KARL POPPER.

TEN SE SVÉHO ČASU VYJÁDŘIL.ŽE VE VĚKU MASMEDIÁLNÍMANIPULACE HROZÍ,ŽE SE ZNAČNÁ ČÁST SPOLEČNOSTI NECHÁ

MALÝMI ČI VĚTŠÍMI VYVOLENÝMI BRATRY ČI SESTRAMI?

UBAVIT TÉMĚŘ AŽ K SMRTI !

JEHO MNOHÉ DALŠÍ PROROCKÉ MYŠLENKY JEŠTĚ V BUDOUCNU BUDOU VÍCE NEŽ DŮLEŽITÉ.

NUŽE TENTO POPPERŮV PILNÝ ŽÁK G.SOROS SE NEDÁVNO VEŘEJNĚ VYJÁDŘIL:;ÚHLAVNÍM NEPŘÍTELEM OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI NENÍ KOMUNIZMUS,ALE KAPITALIZMUS;

COPAK TÍM CHTĚL ASI MISTR ŘÍCI?ŽE KAPITALIZMUS JE OCHOTEN--ŘEČENO SPOLU S J.S.LENKEM- ---TV OČKO- RÝŽOVAT I NA AKCÍCH,KDE..;PŘITOM VŠICHNI VĚDÍ,ŽE JDE Z 80% O NĚJAKEJ FET;?

KLASIK V ŘÍMĚ KDYSI ŘÍKAL,ŽE MU PENÍZE Z VEŘEJNÝCH ZÁCHODKŮ NESMRDÍ.ČESKÉMU STÁTU ,ZDÁ SE, BRZY NEBUDOU SMRDĚT PENÍZE Z PROSTITUCE.

ALE ABY SE JEŠTĚ I TYHLE AKCE VEŘEJNĚ PROPAGOVALY A PODPOROVALY Z PENĚZ DANOVÝCH POPLATNÍKŮ,TO UŽ JE TROCHU MOC.

Právo 13.08.2005 ;ZA VŠÍM HLEDEJ EGOIZMUS.; STR.8.

CO BY NA TO V NĚMECKU ŘEKL RUDÝ OSKAR L. ,POPŘ. RUDÝ KENNY,STAROSTA LONDÝNA?

MOŽNÁ BY SE JICH NA TO JARDA PLESL MOHL ZEPTAT.

JÁ-ZA SEBE JSEM SI JISTÝ,ŽE G .SOROS BY SVÉ VNUKY A VNUČKY URČITĚ NERAD VIDĚL NA TAKOVÉTO TECHNOPÁRTY,BEZ OHLEDU NA TO,JESTLI BUDE V CURYCHU,NEBO V PRAZE.

I BEZ TANKŮ,CTIHODNÝ JUDR SOKOLE!§§§

MÁ TOTIŽ SVOJE POTOMKY PŘÍLIŠ RÁD!
sarume 14.8. 23:49
Naprosty souhlas

wood a nemohli si zas technari zaridit vse potrebne? nez aby cajti museli zasahovat jinak:)
Sephira 6.8. 13:49
Děkuju za komentáře. Momentálně jsem ještě víc zmatená než před několika dny (také díky jednomu známému, který mě svými otázkami donutil dívat se na celý problém v hodnotové a ideologické rovině, namísto té normativní), ale přece jen bych ráda vyzdvihla dva autory, se kterými jsem téměř bez výhrad souhlasila já: Ondřej Neff na Neviditelném psu a Ivan Klíma v LN, který píše - pro milovníky velkých gest a silných slov - o tom, co je a co není policejní stát. I když došlo k pochybení jedinců na strane PČR, vadí mi, že si nyní do policistů každý rád kopne - alespoň slovně, když už nemohl přímo fyzicky.
Markytanka 5.8. 20:00
ahoj, souhlasím se vším.. !
vood 4.8. 17:03
Souhlasím, ještě by možná stála za zmínku otázka, jestli policie náhodou nemohla zasáhnout jinak? Vůbec nemuselo dojít k tomu, co se stalo, nemuseli bejt demonstrace a dokonce si ani šílená parta francouzů a italů nemusela udělat svůj soukromej kemp na strahově. Šlo to udělat jinak? Napadaj mě různý řešení, který ale předpokládaj menší kompromis na obou stranách.
Poslední
Přihlášení - registrace


Nejnovější texty
Pedig a Slovensko
Sephira - Felis Sapiens
Velmi pozdní ohlédnutí za rokem 2006
Exkluzivní průzkum
Básnička do recitační soutěže
Cating out
Demence v přímém přenosu
VyVolovina
Kočičí lidé I.
CzechTek podruhé
Tancuj, tancuj, vykrůcaj, vykrůcaj, len mi pecku nezrůcaj...
Válka světů

Sephira - Fotogalerie
Reklama:
Další blogy - deníčky
Šikovné odkazy (882)
recepty (581)
ANDROMEDA (490)
Moje oblíbené recepty (443)
Hlbší pohľad na život (373)
Moje závislosti (151)
Najkrajšie slová (148)
Skupča :-)) (141)
Navody/Tutorials (127)
Patchwork (104)
RECEPTY (89)
Zajímavosti pro všechny (77)
Sem a tam (72)
Pleteme s Dulinkou (72)
OLINKA -OLDŘA (69)
Cesta za růží (66)
Vítejte a pomějte se! (65)
Postřehy z mojí hlavy (62)
Tvořivý blogísek (56)
Zajímavé články na internetu (53)
Blog o zdraví, kráse, čistotě, práci prostě o životě :) (50)
Kosmetika Avon.net (48)
Váš nejmilejší polštářek ke snění! (48)
Všechno nebo víc (44)
Felis Sapiens (43)
Můj bloček (42)
Povídky (41)
Život okolo mne (41)
Recepty (40)
hobbyland Milib (39)
Nápověda - FAQ
Co je to blog nebo deníček?
Můžu si založit svůj vlastní?
Může si někdo cizí číst mé příspěvky?
Přečtěte si